Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor periode van vijf jaar

Binnenland – HIV-remmers (PrEP) worden binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee  250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. Voor gebruikers gaat een eigen bijdrage gelden van maximaal 25%, dat komt overeen met ongeveer 12 euro per maand. Ook wordt hen gevraagd deel te nemen aan de driemaandelijkse medische begeleiding. Na drie jaar vindt er een tussenevaluatie plaats en na vijf jaar wordt geëvalueerd wat het effect van PrEP in Nederland is.

Langetermijneffecten

De verstrekking en bijbehorende driemaandelijkse medische zorg voor PrEP gebruikers wordt georganiseerd vanuit vijf tot zeven GGD-regio’s. Potentiële deelnemers van buiten de aangewezen GGD-regio’s kunnen terecht bij deelnemende GGD-en. Hiermee wordt gezorgd voor en landelijke dekking. Minister Bruins laat de langetermijneffecten van PrEP op de hiv-epidemie in Nederland nauwgezet monitoren. Hierdoor kan worden nagegaan of de beoogde hoogrisicogroepen daadwerkelijk worden bereikt, of het aantal hiv-infecties door PrEP verder daalt, en kunnen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) in de gaten worden gehouden . De minister vraagt het RIVM deze opzet samen met de GGD- en verder uit te werken. Eind van dit jaar moet bekend worden hoe de uitvoering van de PrEP verstrekking en medische begeleiding eruit gaat zien.

Besparingen

Naast de positieve effecten op de volksgezondheid en de verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers levert PrEP naar verwachting ook een kostenbesparing op. De verstrekking van PrEP en medische begeleiding kost ongeveer 22 miljoen over een periode van 5 jaar. Tegelijkertijd zorgt het verminderde aantal hiv-infecties in dezelfde periode naar verwachting voor een besparing van 33 miljoen aan zorgkosten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img