22.4 C
De Bilt

Toezicht Defensie 2022: ‘Drie gemeenschappelijke kernboodschappen’

De toezichthouders van Defensie, verenigd in het Toezichtberaad, publiceren naast de afzonderlijke jaarverslagen ook dit jaar een gezamenlijk bericht. Toezicht Defensie 2022 in Vogelvlucht bevat drie gemeenschappelijke kernboodschappen om de aandacht te vestigen op aspecten die echt beter moeten.

1. Te snel handelen brengt herstel defensieorganisatie in het geding

De eerste kernboodschap betreft de belasting van het apparaat, dat al geruime tijd problematische symptomen vertoont. De politieke druk is voelbaar om met het vergrote budget snel zichtbare resultaten te boeken. Voorkomen moet worden dat het herstel van de organisatie in het geding komt door te snel te willen en moeten handelen. Defensie moet daarom expliciet rekening houden met de beschikbare tijd en capaciteit van de organisatie en zorgvuldig reële doelen stellen.

2. Ontoereikend samenspel tussen beleid, uitvoering en toezicht

Daarnaast signaleren de toezichthouders een ontoereikend samenspel tussen beleid, uitvoering en toezicht. Beleid, regels en procedures kunnen duidelijker, de informatievoorziening kan tijdiger en samenwerkingsafspraken kunnen praktischer. Juist ook om de afstanden tussen het beleid, de uitvoering en het toezicht te verkleinen.

3. Betere en betrouwbare registratie van data

Tot slot beklemtonen de toezichthouders het belang van de betrouwbare en eenduidige vastlegging van data over fysieke, digitale en sociale veiligheidsrisico’s, beveiligingsrisico’s, gezondheidsrisico’s, incidenten en ongevallen. Een gedegen registratie van data bevordert doelmatig en doeltreffend toezicht en stimuleert het lerend vermogen van Defensie. 

De toezichthouders vragen van de organisatie expliciete aandacht voor deze drie kernboodschappen om gezamenlijk en weloverwogen de basis bij Defensie structureel op orde te brengen. Zij zullen daaraan vanuit hun rol en positie een actieve bijdrage leveren. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio