Zuid-Hollandse erfgoedlijnen, samen sterk

Binnenland – Zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: samen in ambities, geborgd door kwaliteit, verbonden met andere ruimtelijke opgaven.

Werksessie

Tijdens een werksessie op 22 februari 2018 met de 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen is gebleken dat het succes van deze erfgoedlijnen zijn oorsprong vindt in een mooie mix van ambities, kwaliteitsborging, de verbinding met andere opgaven en het actief delen van kennis.

Ruimtelijke kwaliteit

In 2017 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Harm Veenenbos, in navolging van het advies van zijn voorganger uit 2015, kunnen constateren dat er binnen de erfgoedlijnen de afgelopen 2 jaar een goede kwaliteitsslag is gemaakt. Middels ambitiekaarten en een goed afwegingskader zijn projecten ten uitvoer gebracht. Rik Janssen, Zuid-Hollands gedeputeerde voor Cultureel erfgoed: “Anno 2017 kunnen we stellen dat er binnen de zeven erfgoedlijnen goede stappen zijn gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsborging van de ambities. We moeten dit ook laten zien. Deze kwaliteitsborging is echter een continue proces. Voor heden en toekomst kijken we ook vooral naar de context waarbinnen erfgoed acteert en aansluiting zoekt bij andere gebiedsontwikkelingen zoals recreatie, natuur, water en ruimtelijke ordening. Op deze manier blijven de erfgoedlijnen toekomstbestendig. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de erfgoedtafels daarbij helpen. ”

Leren van elkaar

Binnen de erfgoedlijnen is de afgelopen 2 jaar een goede slag gemaakt op basis van de adviezen van de PARK. Samen met de deelnemers aan de erfgoedtafels zijn de ambities van de erfgoedlijnen concreet benoemd en op ambitiekaarten gezet. Daarnaast heeft iedere erfgoedtafel, aansluitend bij de ambitie, een afwegingskader opgeleverd. Met dit afwegingskader wordt beoordeeld of projecten voldoende aansluiten bij de ambities en of projecten uitvoerbaar zijn. Voor de erfgoedlijnen onderling is het ‘van elkaar leren’ en het verbinden van erfgoed met de andere opgaven de komende tijd een belangrijk speerpunt.

7 Erfgoedlijnen

In Zuid-Holland zijn 7 erfgoedlijnen actief: Landgoederenzone, Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Historische Trekvaarten, Romeinse Limes, Waterdriehoek en Oude Hollandse Waterlinie. Op een aantal plekken in de provincie is die geschiedenis in het landschap terug te zien. Aan de hand van 7 erfgoedlijnen maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.

De provincie draagt graag financieel bij aan deze erfgoedlijnen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, toerisme en recreatie.

Bron: provincie Zuid-Holland

Nieuws uit deze regio

Start aanvragen subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten...

Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...