Zuid-Hollandse erfgoedlijnen, samen sterk

Binnenland – Zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen: samen in ambities, geborgd door kwaliteit, verbonden met andere ruimtelijke opgaven.

Werksessie

Tijdens een werksessie op 22 februari 2018 met de 7 Zuid-Hollandse erfgoedlijnen is gebleken dat het succes van deze erfgoedlijnen zijn oorsprong vindt in een mooie mix van ambities, kwaliteitsborging, de verbinding met andere opgaven en het actief delen van kennis.

Ruimtelijke kwaliteit

In 2017 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Harm Veenenbos, in navolging van het advies van zijn voorganger uit 2015, kunnen constateren dat er binnen de erfgoedlijnen de afgelopen 2 jaar een goede kwaliteitsslag is gemaakt. Middels ambitiekaarten en een goed afwegingskader zijn projecten ten uitvoer gebracht. Rik Janssen, Zuid-Hollands gedeputeerde voor Cultureel erfgoed: “Anno 2017 kunnen we stellen dat er binnen de zeven erfgoedlijnen goede stappen zijn gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsborging van de ambities. We moeten dit ook laten zien. Deze kwaliteitsborging is echter een continue proces. Voor heden en toekomst kijken we ook vooral naar de context waarbinnen erfgoed acteert en aansluiting zoekt bij andere gebiedsontwikkelingen zoals recreatie, natuur, water en ruimtelijke ordening. Op deze manier blijven de erfgoedlijnen toekomstbestendig. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de erfgoedtafels daarbij helpen. ”

Leren van elkaar

Binnen de erfgoedlijnen is de afgelopen 2 jaar een goede slag gemaakt op basis van de adviezen van de PARK. Samen met de deelnemers aan de erfgoedtafels zijn de ambities van de erfgoedlijnen concreet benoemd en op ambitiekaarten gezet. Daarnaast heeft iedere erfgoedtafel, aansluitend bij de ambitie, een afwegingskader opgeleverd. Met dit afwegingskader wordt beoordeeld of projecten voldoende aansluiten bij de ambities en of projecten uitvoerbaar zijn. Voor de erfgoedlijnen onderling is het ‘van elkaar leren’ en het verbinden van erfgoed met de andere opgaven de komende tijd een belangrijk speerpunt.

7 Erfgoedlijnen

In Zuid-Holland zijn 7 erfgoedlijnen actief: Landgoederenzone, Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Historische Trekvaarten, Romeinse Limes, Waterdriehoek en Oude Hollandse Waterlinie. Op een aantal plekken in de provincie is die geschiedenis in het landschap terug te zien. Aan de hand van 7 erfgoedlijnen maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.

De provincie draagt graag financieel bij aan deze erfgoedlijnen. Erfgoed maakt de omgeving mooier, vertelt het verhaal van onze geschiedenis en biedt kansen voor economie, toerisme en recreatie.

Bron: provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...

Relatie met gemeenten moet door nieuw kabinet verbeterd worden

Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen op. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardig...

Schildklieraandoeningen krijgen extra aandacht met gratis webinars

Schildklieraandoeningen Organisatie Nederland (SON) heeft met prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik ben je niet voor de lol’), sportarts Jessica Gal en sportfysio Lorraine...