14.5 C
De Bilt

Amersfoort zet schouders onder nieuwe regenboogagenda

De gemeente Amersfoort werkt samen met inwoners, professionals en organisaties aan een inclusieve stad. Een stad waarin iedere inwoner zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en op een eigen manier mee kan doen. Met dat uitgangspunt stelde het college van B & W de Regenboogagenda 2023-2026 vast. Hierin staan acties om de komende vier jaar inclusie en acceptatie te vergroten, met in het bijzonder aandacht voor de Amersfoortse LHBTIQA+ gemeenschap.

Micheline Paffen-Zeenni, wethouder Diversiteit en inclusie:”Ieder mens mag er zijn en moet zich welkom en veilig voelen in Amersfoort. Ondanks alle inzet, worden mensen uit de regenbooggemeenschap op veel terreinen nog altijd sneller buitengesloten dan anderen. Zij krijgen vaak ook te maken met onveilige situaties of geweld. Dat kan en mag niet. Daarom moeten we met elkaar blijven werken aan een veilige stad voor iedereen en optreden tegen uitsluiting en discriminatie. Met de Regenboogagenda maken we daar werk van, samen met stad en inwoners.”

Speerpunten 2023-2026

De komende vier jaar richt de gemeente zich op drie speerpunten:

  • Veiligheid bevorderen van de openbare ruimte, gebouwen, leef- en woonomgeving door het versterken van de samenwerking met o.a. politie, BOA’s en het promoten van het platform ‘We blijven onszelf’ van Art.1 Midden Nederland en COC Midden Nederland voor het melden van incidenten. 
  • Jezelf kunnen zijn op school, stage, werk, sport en recreatieve plekken. We kijken wat hiervoor nodig is en gaan met betrokken organisaties aan de slag.
  • Meer sensitieve en persoonsgerichte zorg, hulp en ondersteuning voor LHBTIQA+’ers door bijvoorbeeld training van professionals. Totdat de nieuwe Transgenderwet van kracht is, vergoedt de gemeente voor Amersfoortse transgender personen de kosten van deskundigenoordeel en -verklaring (totaal circa 400 euro) voor een wijziging van geslachtsregistratie. En in bepaalde gevallen is een eenmalige vergoeding mogelijk voor het wijzigen van een identiteitsbewijs.

Gezamenlijke agenda

Mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap, andere inwoners en organisaties in het Regenboogplatform werkten mee aan de Regenboogagenda. Uit hun bijdrage blijkt dat er weliswaar meer acceptatie en openheid in de samenleving is gekomen. Maar actief beleid lijkt nog steeds nodig omdat Amersfoortse LHBTIQA+’ers op verschillende levensterreinen nog steeds uitsluiting en discriminatie ervaren.

Amersfoort Regenboogstad

Sinds 2008 is Amersfoort een Regenboogstad. De afgelopen jaren zette de gemeente met de Regenboogagenda 2019-2022 al in op het ondersteunen van LHBTIQA+-jongeren, informatie over LHBTIQA+ beter beschikbaar te maken voor inwoners en professionals, mensen te wijzen op het belang van het melden van misstanden en er is gestart met activiteiten om zorg meer gender- en LHBTIQA+-sensitief te maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio