Hoe ziet Barneveld er over 20 jaar uit?

Gemeente Barneveld gaat van start met het opstellen van de Omgevingsvisie. In deze visie geven wij richting aan het Barneveld van 2040, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De Omgevingsvisie geeft dus antwoord op de vraag: hoe ziet de gemeente er over ongeveer 20 jaar uit? Het gaat over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. Maar ook over gezondheid, energie en klimaatadaptatie. Om de visie te maken hebben we de omgevingservaring, meningen en ideeën nodig van iedereen die in Barneveld werkt of woont.

Hoe kijkt u naar de toekomst?

Hoe kijkt u als inwoners of ondernemer naar de toekomst? Hoe wilt u straks wonen, werken en uw vrije tijd besteden? Op welke manieren wilt u onze gemeente bereikbaar houden? Hoe zorgen we er samen voor dat onze leefomgeving gezond blijft? En we elkaar kunnen ontmoeten in de buurt? In oktober gaan we hierover graag met u in gesprek.

Samen met inwoners en ondernemers

Wethouder Bennie Wijnne geeft aan: ‘Ik kijk er echt naar uit om samen met inwoners en ondernemers en andere betrokken deze Omgevingsvisie vorm te gaan geven en het mooie is, we beginnen niet op een leeg vel papier! Er ligt al heel veel, zoals een structuurvisie en woonvisie en we nemen de ervaringen mee uit de pilot Centrumvisie van de gemeente van het afgelopen jaar. Hier bouwen we op voort.

Groeiscenario

De laatste maanden is ook gewerkt aan een Groeiscenario. Dat hebben we als college nu voorgelegd aan de gemeenteraad in de zogenoemde ‘Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040’. Deze vormt een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Ik vind het fijn dat we hierdoor aan het einde van het jaar wat contouren op tafel hebben liggen om samen, constructief, dit verder in te kleuren.’

Podcast en filmpje ‘Barneveld in 2040’.

Om de start van dit proces te markeren hebben wij een filmpje gemaakt waaruit blijkt hoe divers, ondernemend en mooi Barneveld is, genoeg stof om over in gesprek te gaan. Het is tegelijkertijd een uitnodiging voor iedereen om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Dit filmpje kunt u hier vinden. Daarnaast staat ook de eerste aflevering van onze nieuwe podcast ‘Barneveld in 2040’ online. In deze podcast-serie gaan wij in gesprek met Barnevelders over het Barneveld in 2040. In de eerste aflevering spreken wij met Wethouder Bennie Wijnne en ambtelijk projectleider René Huls. Zij gaan dieper in op het ‘hoe en wat’ van deze nieuw op te stellen Omgevingsvisie. Deze podcast kunt u hier vinden.

Hoe verder?

In oktober start de eerste gespreksronde over de Omgevingsvisie. Dit willen wij op verschillende manieren doen. Denk hierbij aan een dorpentour, een gemeente-brede bijeenkomst en enkele thematische webinars. Wij zien u graag bij een van deze bijeenkomsten. Data en andere informatie communiceren wij in september. Wel kunt u nu al aangeven te willen meedenken. Dit kan via de website www.barneveld.nl/Omgevingswet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

5 projecten ontvangen subsidies voor aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Amersfoort - Vijf samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2021 van de gemeente Amersfoort. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden...

Vrachtverkeer geen doorgang in Garderen

Barneveld - Vanaf vrijdag 23 juli gaat de gemeente Barneveld maatregelen nemen om doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskern van Garderen te weren. Tekstkarren op...

Drugsdealers kunnen hoge dwangsom opgelegd krijgen

Baarn - De burgemeester van Baarn heeft besloten het mogelijk te maken dat drugsdealers een last onder dwangsom opgelegd krijgen voor het handelen van...

Kunstwerk ter gelegenheid van bijzonder eindexamenjaar op gevel stadhuis

Amersfoort - Een levensgroot kunstwerk geeft verbeelding aan de moeilijke tijd waarin examenleerlingen zich hebben bevonden. Het afgelopen schooljaar was door de coronamaatregelen voor...

Barneveld opnieuw MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

De gemeente Barneveld is, voor de vierde achtereenvolgende keer, door ondernemers uitgeroepen tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Dat maakte MKB Nederland vandaag bekend....

Dure woningmarktregio Amersfoort zet vaart achter woningbouw

Amersfoort - Om het woningtekort in de regio Amersfoort weg te werken, hebben 9 regiogemeenten, 2 provincies, 8 woningcorporaties en het Rijk met elkaar...

Start aanleg zonnepark Hoevelakensebeek

Amersfoort - Het Nationale Zonne-energie Fonds (NZeF) start na de zomer met de aanleg van het zonnepark Hoevelakensebeek. Dit zonnepark is ongeveer 13.5 ha...

Gratis hulp voor bedrijven die samen willen verduurzamen

Zeist - Ondernemers die op een bedrijvenpark in Zeist collectief aan de slag willen met energiebesparing en opwekken van duurzame energie, krijgen hulp. De...