15.6 C
De Bilt

Soest biedt ondersteuning voor inwoners en maatschappelijke organisaties in 2023

Het college van Soest biedt in 2023 ondersteuning aan inwoners, ondernemers, sportverenigingen en culturele en maatschappelijke instellingen die door de hogere (energie)prijzen in de problemen zijn geraakt. Daarbij gaat het college ervan uit dat inwoners en organisaties eerst gebruikmaken van al bestaande voorzieningen. Zoals het aanvragen van de energietoeslag (inwoners) en het aanvragen van een tegemoetkoming energiekosten (ondernemers) als daar aanspraak op gemaakt kan worden. En, dat zij daarnaast energiebesparende maatregelen nemen om op de langere termijn energie en kosten te besparen. Is er dan nog sprake van behoefte aan ondersteuning? Dan wordt ondersteuning geboden waar het echt nodig is, op de manier die het beste past.

Ondersteuning inwoners

Hoewel de energieprijzen de laatste maanden dalen, zijn ze nog altijd hoog. Door deze hoge energieprijzen en de stijging van de prijzen in het algemeen, zijn veel inwoners in de problemen geraakt. Ondanks de maatregelen die het Rijk al heeft genomen, zijn deze problemen niet voor iedereen opgelost. Soest biedt daarom in 2023 extra ondersteuning door:

 • Het inlooppunt Geld op Orde Soest (GOOS) uit te breiden (zie website GOOS).
 • Actieve inzet van ‘Bereken uw recht’, een landelijke website waarop inwoners zelf snel kunnen zien of zij al gebruik maken van bestaande landelijke en lokale regelingen (zie website Bereken uw recht).

Op korte termijn maken we via deze website onze regelingen bekend.

 • Meer en snellere inzet van vroeg signalering schulden via een actieve benadering richting inwoners met  betalingsachterstanden door Welzin.
 • Ruimere mogelijkheden te bieden om bijzondere bijstand aan te vragen.
 • Het inwonerinitiatief voor uitgiftepunten van menstruatieproducten te ondersteunen.
 • De plaatselijke voedselbank (eenmalig) te ondersteunen.
 • Te onderzoeken of ‘gezonde maaltijden op scholen’ onderdeel kan worden van het gemeentelijk beleid rond bestaanszekerheid.

Daarnaast gaan we door met de inzet van energiemaatregelen, om het energieverbruik van inwoners, die ook de eenmalige energietoeslag hebben ontvangen, direct en structureel omlaag te brengen. Dat doen we met een aanpak energiebesparing voor inwoners met een kleine beurs in de hele gemeente. We doen dat behalve Soest-breed ook wijkgerichter, zoals het project Energie in Smitsveen.

Ondersteuning sportverenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke instellingen

Voor de sport- en culturele sector levert het college vooral maatwerk. De omstandigheden zijn immers voor elke vereniging en instelling weer anders. De gemeente wil met hen in gesprek en bekijken hoe zij gerichte ondersteuning kan bieden.

 • Onder voorwaarde kan maximaal 50% van de gestegen energiekosten gecompenseerd worden. Deze aanpak geldt ook voor organisaties zoals Idea, Balans en de SWOS.
 • Daarbij kan ook eventuele compensatie van de bovenmatig gestegen loonkosten besproken worden.

Ondersteuning ondernemers

Ondernemers kunnen gebruik maken van het Besluit Zelfstandigen.

 • Zelfstandig ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt, kunnen op basis van die regeling een bedrijfskrediet aanvragen.
 • In sommige gevallen kan coulant omgegaan worden met de invordering van gemeentelijke belastingen.
 • Op het gebied van verduurzaming biedt de gemeente energiescans aan. Daarmee krijgt de ondernemer een begeleidingstraject van een jaar aangeboden, gericht op de verduurzaming van het (bedrijfs)gebouw.

Versnelling verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Eind 2021 – vóór de energiecrisis – stelde de gemeenteraad een routekaart vast om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Het gaat hier om 32 gebouwen. Op dit moment is slechts voor twee gebouwen een concreet budget beschikbaar gesteld.

 • Het college spreekt de ambitie uit haar eigen gebouwen sneller te verduurzamen. In  de kadernota 2024 komt het college met nadere voorstellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio