11.5 C
De Bilt

Deur op een kier voor nieuwe zoekgebieden zon en wind in gemeente Uithoorn

Uithoorn/regio – Er kunnen nieuwe zoekgebieden voor zon of wind worden toegevoegd of aangepast in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid (NHZ). Hierin beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De RES NHZ is toe aan actualisatie.

De energietransitie is in volle gang en in de RES-regio wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er in de regio vergunningen verleend worden voor zonneweides en windturbines en dat er een forse groei zichtbaar gaat worden van zonnepanelen op grote daken. De RES is twee jaar geleden vastgesteld. Daarbij is de afspraak dat wijzigingen op de kaart met zoekgebieden mogelijk moeten zijn.

Goed moment voor nieuwe zoekgebieden

De provincie, gemeenten en waterschappen hebben besloten dat dit najaar het goede moment is om te inventariseren welke wijzigingen gewenst zijn. De aanleiding daarvoor is dat er nieuwe zoekgebieden zijn aangedragen of zoekgebieden in de uitvoeringsfase moeten worden aangepast om de opwek van hernieuwbare energie goed mogelijk te maken.

RES 2.0 biedt duidelijkheid

De herijking dient meerdere doelen: het is voor de partners in de RES (gemeenten, waterschappen, provincie) van belang om inzicht te krijgen in de voortgang van de realisatie om zo hun ambitie in de zoekgebieden tijdig te kunnen realiseren. Wethouder Ferry Hoekstra, portefeuillehouder Duurzaamheid, geeft hierbij aan: “In de gemeente Uithoorn zijn we op dit moment druk bezig met het invullen van de twee al bestaande zoekgebieden. Op een later moment zal gekeken worden of er wijzigingen en/of nieuwe gebieden toegevoegd zullen worden.”

Voor de netbeheerders dient de geactualiseerde kaart als uitgangspunt om uitbreiding van het netwerk in te plannen. Tot slot schept een actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid voor inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij weten zo waar ze kunnen meepraten en meedoen.

In de regio Noord-Holland Zuid is in juli 2021 de RES 1.0 vastgesteld door alle gemeenten, de provincie en de waterschappen. In deze RES 1.0 zijn zoekgebieden in kaart gebracht. In deze gebieden wordt onderzocht onder welke voorwaarden en in welk deel van het zoekgebied zonnepanelen of windturbines het best geplaatst kunnen worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken en boven parkeerterreinen. De in de RES 1.0 vastgestelde ambitie voor Noord-Holland Zuid is 2,7 TWh.

Zie voor meer informatie: www.energieregionh.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio