Agenda voor de raadscommissies, 22 en 23 november

GemertBakel- Op woensdag 22 november vinden parallel de vergaderingen plaats van de raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed en de raadscommissie  Economie & Sport. Op donderdag 23 november staan de vergaderingen van de raadscommissies Sociaal Domein & Volkshuisvesting en Ruimte & Openbaar Beheer op de agenda. Deze vier openbare vergaderingen beginnen alle om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Koersdocument Duurzaam Gemert-Bakel “van strategie naar uitvoeren“ voorafgegaan door een presentatie
 2. Kennisnemen van de 4e financiële rapportage 2017 en vaststellen van de daaraan verbonden begrotingswijziging 5-2017
 3. Vaststellen Nota grondprijzen 2018
 4. Vaststellen herziening APV, incl wet aanpak woonoverlast en buurhinder
 5. Vaststellen verordening Toeristenbelasting 2018 en intrekken verordening Forensenbelasting
 6. Vaststellen Verordening zonnepanelen Zuidoost
 7. Verlenen van toestemming opheffen Wet Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
 8. Vaststellen aanbevelingen Rekenkamercommissierapport Klachtenafhandeling in Gemert-Bakel

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Economie & Sport

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen kaders voor onderzoek ontwikkeling zwembad

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Stand van zaken Geopark
 2. Stand van zaken Voortgang glasvezel
 3. Stand van zaken Sporthal Molenbroek
 4. Stand van zaken N279

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Ruimte & Openbaar Beheer

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijke Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Wegenbeheerplan
 2. Informatie over riool en overstorten
 3. Stand van zaken Imago agrarische sector
 4. Informatie over Plan van Aanpak Natuurorganisaties

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Monitor Wonen
 2. Presentatie Prestatie afspraken
 3. Presentatie bestuur jongerencentrum De Bunker en presentatie OJC Fuse

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda en bijlagen vindt u op www.gemert-bakel.nl. U kunt de stukken downloaden via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken / Klik op de link Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan komt u uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die u wenst te bekijken.

Mogelijkheid tot inspreken

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering contact op met de griffie (0492 – 37 85 27). U wordt dan gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of personen die spreken namens een inwoner dan wel namens een organisatie met belangen in de gemeente kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de desbetreffende commissie staan of over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort. Meer informatie over de taken van de commissies vindt u op onze website op de pagina van de gemeenteraad bij het tabblad Bestuur & Organisatie.

Laatste Nieuws

In het zuiden nevelig, elders opklaringen, morgen bewolkit en later regen

Verwachting voor vandaag en morgenKomende nacht begint met brede opklaringen, alleen in het zuidwesten komt nog bewolking voor. Lokaal kunnen mist of mistbanken ontstaan....

Carbid in Pekela? Ja, mits

Inwoners van de gemeente Pekela mogen op oudejaarsdag met carbid schieten mits zij zich aan de gestelde voorwaarden houden. De gemeente Pekela vindt het...

Evenemententerrein mogelijk in Spoorzone Dordrecht

Dordrecht - De kermis, Dancetour en circussen kunnen een plek krijgen in de Spoorzone. Daartoe zou in het gebied tussen Krispijntunnel en Zwijndrechtsebrug een...

Kees Metz ontvangt gemeentepenning Zaltbommel

Zaltbommel - De heer Kees Metz ontving op donderdag 26 november 2020, na de gemeenteraadsvergadering, uit handen van burgemeester Van Maaren een gemeentelijke onderscheiding....

Opening rotonde Zwarteweg in Leusden

Leusden - Vrijdag is de rotonde aan de Zwarteweg formeel geopend door wethouder Vos samen met de projectleiders van Dura Vermeer, AFAS en de...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...

Waterschapsbelasting 2021 onder landelijk gemiddelde

De waterschapsbelasting blijft in 2021 lager dan gemiddeld in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een gezin met een huurwoning...

Van het oosten uit opklaringen. Morgen regen

Verwachting voor vandaag en morgenIn het westen en zuiden is het overwegend bewolkt. Van het oosten uit breiden opklaringen zich langzaam over het land...

Van het oosten uit geleidelijk opklaringen. Maandag regen

Verwachting voor vandaag en morgenOp veel plaatsen is het bewolkt en in het zuidwesten komt eerst nog mist voor. Van het oosten uit breiden...

Bewolkt en nevelig, later opklaringen en overdag zonnig. Maandag regen

Verwachting voor vandaag en morgenHet is in het hele land bewolkt en op veel plaatsen nevelig. In het zuidwesten komt eerst nog mist voor....

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here