Agenda voor de raadscommissies, 22 en 23 november

GemertBakel- Op woensdag 22 november vinden parallel de vergaderingen plaats van de raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed en de raadscommissie  Economie & Sport. Op donderdag 23 november staan de vergaderingen van de raadscommissies Sociaal Domein & Volkshuisvesting en Ruimte & Openbaar Beheer op de agenda. Deze vier openbare vergaderingen beginnen alle om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Koersdocument Duurzaam Gemert-Bakel “van strategie naar uitvoeren“ voorafgegaan door een presentatie
 2. Kennisnemen van de 4e financiële rapportage 2017 en vaststellen van de daaraan verbonden begrotingswijziging 5-2017
 3. Vaststellen Nota grondprijzen 2018
 4. Vaststellen herziening APV, incl wet aanpak woonoverlast en buurhinder
 5. Vaststellen verordening Toeristenbelasting 2018 en intrekken verordening Forensenbelasting
 6. Vaststellen Verordening zonnepanelen Zuidoost
 7. Verlenen van toestemming opheffen Wet Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
 8. Vaststellen aanbevelingen Rekenkamercommissierapport Klachtenafhandeling in Gemert-Bakel

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Economie & Sport

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen kaders voor onderzoek ontwikkeling zwembad

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Stand van zaken Geopark
 2. Stand van zaken Voortgang glasvezel
 3. Stand van zaken Sporthal Molenbroek
 4. Stand van zaken N279

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Ruimte & Openbaar Beheer

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijke Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Wegenbeheerplan
 2. Informatie over riool en overstorten
 3. Stand van zaken Imago agrarische sector
 4. Informatie over Plan van Aanpak Natuurorganisaties

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Monitor Wonen
 2. Presentatie Prestatie afspraken
 3. Presentatie bestuur jongerencentrum De Bunker en presentatie OJC Fuse

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda en bijlagen vindt u op www.gemert-bakel.nl. U kunt de stukken downloaden via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken / Klik op de link Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan komt u uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die u wenst te bekijken.

Mogelijkheid tot inspreken

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering contact op met de griffie (0492 – 37 85 27). U wordt dan gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of personen die spreken namens een inwoner dan wel namens een organisatie met belangen in de gemeente kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de desbetreffende commissie staan of over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort. Meer informatie over de taken van de commissies vindt u op onze website op de pagina van de gemeenteraad bij het tabblad Bestuur & Organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Boxmeer met gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening aan de slag

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijziging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp te bieden...

Rioolgemaal Budel op de schop

Budel - Aan de rotonde bij de Maarheezerweg en de Broekkant in Budel ligt het rioolgemaal van waterschap de Dommel. Hier stuwen pompen het...

Winterdays coronaproof programma in Bergeijk

Bergeijk - Niks leuks in Bergeijk in de kerstvakantie? Zeker wel!!! Door de lockdown hebben we het programma voor de Winterdays, een activiteitenprogramma voor...

Verkenning Vlagheide als natuur- en landschapspark in Meierijstad

Meierijstad - De gemeente Meierijstad onderzoekt of een recreatief-toeristische versterking van het gebied Vlagheide in Eerde mogelijk is. Gedacht wordt aan een natuur- en...

‘Vrouw zijn’ geen risicofactor op sneller overlijden na hartoperatie

Eindhoven - Zowel mannen als vrouwen krijgen hart- en vaatziekten. Geslacht is op zich geen aparte risicofactor. Hoewel hun behandelingen hetzelfde zijn, zijn er...

Getuigen gezocht! Poging brandstichting woning Best

Best - Rond 01.45 uur vannacht werd er brand gesticht bij een huis aan de Boksprong in Best. Er volgde een ontploffing met een...

Catharina Ziekenhuis op zoek naar doorbraak voor darmkankerpatiënten

Eindhoven - Het Catharina Ziekenhuis is gestart met een grootschalig internationaal onderzoek naar patiënten met een teruggekeerde tumor in de endeldarm. “Op dit moment...

Schrijversplatform De Kneep maakt schrijverspagina’s en podcasts

Maasduinen - Schrijversplatform De Kneep geeft op haar website elke schrijver uit de regio (Land van Cuijk en Maasduinen) een eigen ‘schrijverspagina’. Ook is...