Een gezonder gewicht voor Eindhovense jeugd

Eindhoven Werken aan een gezondere leefomgeving voor Eindhovense kinderen en jongeren, daar richt gemeente Eindhoven zich samen met sportverenigingen, scholen, bedrijfsleven en allerlei andere partijen in de stad de komende drie jaar op. Dat doet ze door zich aan te sluiten bij het JOGG-netwerk Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Vrijdagmiddag 2 juli werd dit in aanwezigheid van wethouders Renate Richters (Jeugd, Zorg en Welzijn) en Stijn Steenbakkers (Onderwijs en Sport) bekendgemaakt in de kantine van de Eindhovense Handbal Vereniging (EHV).

De bekendmaking vond plaats bij deze sportvereniging, omdat die recent een belangrijk statement heeft gemaakt door het sportterrein rookvrij en de kantine ‘gezond’ te maken met producten die haar (jeugd)leden verleiden om na het sporten eerder fruit en water te nuttigen dan een broodje kroket met een colaatje.

Gezonder gewicht

Gezondheid en gezondheidsbevordering heeft breed de aandacht in Nederland. Gemeente Eindhoven zet zich in voor een vitale stad waar inwoners langer in goede gezondheid (mentaal en fysiek) kunnen leven. Dat doet zij niet alleen maar samen met inwoners en uiteenlopende partners in de stad en regio, zodat iedereen daaraan op een passende manier een bijdrage kan leveren. Daarvoor ontwikkelt de gemeente op dit moment een aanpak en wil ze een lokaal preventie-akkoord sluiten met uiteenlopende partijen die hun steentje kunnen bijdragen op dit vlak. De gemeente zet vaart achter dit urgente thema en heeft besloten in 2021 al aan de slag te gaan met twee onderwerpen uit het Nationaal Preventieakkoord: rookvrij en gezond gewicht.

Structureel gezonde leefomgeving

Gemeente Eindhoven omarmt de komende drie jaar de JOGG-aanpak. In het verlengde hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Stichting JOGG en GGD Brabant-Zuidoost. Met de JOGG-aanpak wordt samen met partners in de stad gewerkt aan het structureel gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren: thuis, in de buurt, op school, bij de sportvereniging, in de vrije tijd, op het werk en in (online) media. In al deze omgevingen worden programma’s en projecten ingezet die een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning en slaap stimuleren. Een concreet voorbeeld betreft de inzet op gezonde sportkantines, om dat te realiseren kunnen verengingen kosteloos coaching en ondersteuning ontvangen.

Sport en gezonde leefstijl gaan hand in hand

Voorzitter Angela Konings van EHV ontving uit handen van wethouder Stijn Steenbakkers de Topprestatiebadge Voeding en Rookvrij Sportterrein. Hij sprak daarbij de hoop uit dat vele Eindhovense sportverenigingen het goede voorbeeld zullen volgen. Steenbakkers prees de inzet van EHV: “Als wethouder Sport vind ik het fantastisch dat de sportsector hier zo’n inspirerende en vooruitlopende rol in speelt. We hopen natuurlijk dat er nog meer sportverenigingen en ook andere plekken en organisaties in de stad volgen. Dit draagt eraan bij dat sport en een bredere gezonde leefstijl hand in hand kunnen gaan.”

Jong geleerd is oud gedaan

Wethouder Renate Richters beargumenteerde de focus van de gemeente op jongeren en hun gewicht door te stellen dat er bij jongeren en kinderen veel te winnen valt als het gaat om gezondheid: “Op de eerste plaats: jong geleerd, is oud gedaan. Maar daarnaast zien we ook dat de aantallen jongeren en kinderen met overgewicht en obesitas toenemen. Dat vinden we een zorgelijke trend.

Als kinderen van jongs af aan opgroeien in een gezondere omgeving, is het makkelijker om ook op latere leeftijd de gezondere keuze te maken. Dat gaat om de sportomgeving, maar geldt natuurlijk ook thuis, op school, in de buurt en online. In andere steden hebben we gezien dat de JOGG-aanpak een effectieve methodiek is. Juist vanwege de integrale en gezamenlijke aanpak.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img