19.2 C
De Bilt

VVD, GroenLinks, PvdA en CDA gaan Eindhoven besturen

Eindhoven krijgt een nieuw stadsbestuur van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Onder de titel ‘Evenwicht & Energie’ presenteerden de partijen op donderdag 24 mei hun coalitieakkoord. De nieuwe coalitie zet de komende jaren in op een gezond leefklimaat, groenere wijken en binnenstad, economische versterking, beheersing en doorontwikkeling van het sociaal domein en het verbeteren van duurzame bereikbaarheid van en in de stad. De partijen brengen de gemeentelijke financiën op orde door onder andere strakker te sturen op zorgkosten en door een verhoging van de lokale lasten naar een niveau dat aansluit bij de grote steden in Nederland (G40).

Het nieuwe stadsbestuur staat voor de uitdaging om de gemeentelijke financiën terug in evenwicht te brengen. Het gaat om een bedrag dat oploopt van €38 miljoen in 2019 tot €58 miljoen in 2022. Zij gaan daarom stevig bijsturen en lastige keuzes maken. Eén van de belangrijkste maatregelen daarbij is een verhoging van de lokale lasten, die gelijk getrokken wordt met het gemiddelde niveau van de andere grote Nederlandse gemeenten (G40). Ook op het gebied van zorg en welzijn worden stevige maatregelen genomen. De financiële opgave vraagt daarnaast om een strakke begrotingsdiscipline. De jaren 2018 en 2019 staan dan ook vooral in het teken van grip krijgen op de begroting, zonder de vooruitgang en vergroening van de stad in de weg te staan. Na het doorvoeren van alle maatregelen ontstaat een solide financiële basis om op verder te bouwen.

Sociaal domein op orde

Eindhoven wil een stad zijn waar iedereen met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. De kosten voor zorg en ondersteuning bij mensen thuis (Wmo), de jeugdzorg en de kosten om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk gaat (Participatiebudget) waren de afgelopen jaren gezamenlijk echter hoger dan de begroting en stijgen nog steeds. Ingrijpen is noodzakelijk om op lange termijn de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is. De nieuwe coalitie brengt de begroting omhoog naar het gemiddeld niveau voor grote steden in Nederland (G40) en gaat de uitgaven beheersen via twee sporen. Enerzijds het verminderen van de kosten van dure specialistische zorg in de tweede lijn, door het stimuleren van laagdrempelige zorg in de directe omgeving van mensen. Anderzijds wordt de ingezette transformatie in de komende jaren verder doorontwikkeld. Door slim maatwerk krijgen mensen meer kwaliteit van leven, tegen lagere kosten voor de samenleving.

Economie en werk

Het gaat goed met de economie van Brainport Eindhoven. Om dit zo te houden zijn investeringen in het vestigingsklimaat noodzakelijk. Deze coalitie wil voortvarend samen met het Rijk aan de slag met de Regio Envelop en de Brainport Actieagenda om die investeringen mogelijk te maken. Inwoners moeten het succes van Brainport kunnen voelen en delen. De nieuwe coalitie wil met alle scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs kwaliteitsafspraken maken, bijvoorbeeld over het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten, actief burgerschap en ‘iedereen doet mee’. Werk is de belangrijkste basis voor inwoners om op eigen benen te kunnen staan. Deze coalitie zet extra in op het verkleinen van de mismatch tussen de vraag van werkgevers (met name in techniek en zorg) en het bijstandsaanbod.

Duurzaamheid en klimaat

Eindhoven staat de komende jaren ook in het teken van energiebesparing, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Dit wordt nadrukkelijk verbonden aan economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad en regio. Er ligt daarnaast een grote opgave om alle woningen en bedrijfspanden vóór 2050 van het aardgas af te halen. Het nieuwe stadsbestuur komt met een plan om dit stapsgewijs per buurt te realiseren.

Binnenstad en Bereikbaarheid

De stip op de horizon is een stad waar het doorgaand autoverkeer naar de Ring en de randen van Eindhoven wordt verplaatst en inwoners en bezoekers worden gestimuleerd om zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Dit zorgt voor betere doorstroming en geeft een stevige kwaliteitsimpuls aan het centrum van de stad, die bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. Het aantrekkelijk houden van de binnenstad, als visitekaartje van Eindhoven, is een belangrijke opgave. Het accent ligt daarbij op wonen in het centrum en op de verblijfskwaliteit (waaronder groen) en bereikbaarheid voor zowel bewoners als bezoekers. De gemeente maakt de komende periode ruimte voor dynamiek op bijzondere locaties en in bijzondere combinaties. En dat in een goede balans tussen reuring en rust.

Wonen & wijken

Eindhoven bouwt letterlijk en figuurlijk voort op de woonvisie: (sociale) huur- en koopwoningen, voor alle mensen, van jong tot oud. Het is belangrijk dat het goed wonen is in de wijken van Eindhoven: leefbaar en veilig. Mensen krijgen zo veel mogelijk zeggenschap over wat er in hun buurt gebeurt, met minder bureaucratie en minder regels voor vrijwilligers in de stad. De woonwijken én het centrum krijgen meer groen. Meer openbare ruimte wordt ingericht zodat die uitnodigt tot sporten en bewegen.

Het volledige coalitieakkoord, met daarin de voorgestelde portefeuilleverdeling, is te downloaden via:
https://www.eindhoven.nl/persberichten/vvd-groenlinks-pvda-en-cda-gaan-eindhoven-besturen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio