Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden – Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen bekogelde de aanwezige politie met blikken, stenen en vuurwerk. De politie was genoodzaakt in te grijpen. Burgemeester Sybrand Buma is door de politie geïnformeerd over verschillende personen die bij deze ongeregeldheden betrokken waren. Hij is voornemens om aan deze personen een last onder dwangsom op te leggen.

Groep relschoppers nieuwjaarsnacht

Deze last onder dwangsom houdt kort gezegd in dat als deze betrokkenen nog eens betrokken zijn bij ongeregeldheden, zoals verstoringen van de openbare orde en het negeren van politiebevelen, er een dwangsom van € 2.000,- wordt verbeurd en ingevorderd. Deze tot nu toe vijf personen hebben inmiddels brieven ontvangen over dit voornemen.

Informatie van politie

De politie verwacht in de komende weken informatie aan de burgemeester te kunnen verstrekken over meer personen die betrokken waren bij de ongeregeldheden tijdens nieuwjaarsnacht. Ook deze personen kunnen het voornemen van een last onder dwangsom verwachten.

Nieuws uit deze regio

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...

Jelly Frankes uit Harkema wint Publieksprijs Jonge Ambtenaar 2021

Achtkarspelen - Jelly Frankes (25) uit Harkema is de winnaar geworden van de Publieksprijs bij de landelijke verkiezing ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021’. De Harkemase...