Menselijke maat leidend bij handhaving onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Midden-Groningen – De menselijke maat is leidend bij de toekomstige handhaving op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen in Midden-Groningen. Dat is de kern van de concept-beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders 16 maart heeft vastgesteld. Inspraak is mogelijk vanaf woensdag 17 maart tot en met woensdag 28 april.

Beleidsregels

De beleidsregels gaan bij daadwerkelijke handhaving in alle gevallen uit van een begunstigingstermijn. Dat betekent dat er vanaf het moment van aanschrijving een bepaalde termijn wordt aangegeven om zonder gevolgen de illegale situatie ongedaan te maken. Als er geen bijzonderheden zijn, geldt een termijn van 6 maanden na de eerste aanschrijving.

Startdatum handhaving

De datum van 1 juni 2021 is de startdatum van de handhaving. Deze startdatum is al in mei 2020 openbaar aangekondigd, zodat betrokkenen al ruim een jaar gelegenheid hebben gekregen om daarop vooruitlopend vervangende woonruimte te vinden.

Doel

Wethouder Jan Jakob Boersma licht toe: “De handhaving heeft als doel dat alle recreatiewoningen uiteindelijk weer volledig gebruikt gaan worden waarvoor ze altijd al bedoeld waren: om te recreëren in onze prachtige gemeente. Ik realiseer me terdege dat sommige bewoners van recreatiewoningen die hun woning moeten verlaten zich in moeilijke omstandigheden bevinden. Daar is zeker oog voor. We zullen deze bewoners begeleiden op weg naar vervangende woonruimte en waar nodig met extra tijd om dat voor elkaar te krijgen. Deze situaties leggen we vast in de concept-beleidsregels, zodat onze uitgangspunten glashelder zijn.”

Kwetsbare belanghebbenden

De menselijke maat is leidend bij de uitvoering van de handhaving. In specifiek benoemde uitzonderingen geldt een langere begunstigingstermijn, soms tot in totaal 24 maanden. Die uitzonderingen hebben betrekking op bewoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden, bijvoorbeeld na een relatiebreuk, als er sprake is van aardbevingsschade of bij het niet (tijdig) kunnen vinden van adequate vervangende woonruimte.

Advies sociale team

Het sociale team adviseert de gemeente of er sprake is van een kwetsbare situatie en biedt ondersteuning aan de inwoners in deze problemen. Bij het handhavend optreden houdt het college ook rekening met de huidige maatschappelijke omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de regels als er zich een situatie voordoet die niet is voorzien.

Geen wijziging bij overgangsrecht

Bewoners met een persoonsgeboden overgangsrecht vormen geen onderdeel van dit handhavingstraject. Voor hen verandert er juridisch niets; zij wonen rechtmatig in een recreatiewoning. Zij houden dus hun persoonsgebonden overgangsrecht.

Met deze beleidsregels ontstaat er meer duidelijkheid voor eigenaren, bewoners en belanghebbenden en ook voor de omliggende bedrijven. In het licht hiervan is de gemeente van plan om ook toezicht te houden en waar nodig handhavend op te treden tegen overtredingen van milieu- en bouwvoorschriften door omliggende bedrijven.

Achtergrond beleidsregels handhaving

Het vraagstuk van de permanente bewoning van vakantiewoningen speelt al vele jaren. Op 1 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloten om uitsluitend recreatieve bewoning toe te staan en het college opdracht gegeven om een handhavingsplan op te stellen. Na de herindeling is de uitwerking van het raadsbesluit weer opgepakt. Gebleken is dat het raadsbesluit op onderdelen juridisch niet uitvoerbaar was.

Illegale bewoning

Het college heeft in mei 2020 besloten op grond van het raadsbesluit uit 2017 beleidsregels op te stellen voor de handhaving op illegaal bewoonde recreatiewoningen, en de manier waarop de handhaving zal worden uitgevoerd met ingang van 1 juni 2021. Dit handhavingsbeleid heeft betrekking op alle recreatieverblijven in de gemeente Midden-Groningen.

Publicatie

De inspraakprocedure over de concept-beleidsregels wordt aangekondigd in de Regiokrant en op www.midden-groningen.nl. Naar verwachting op 20 mei krijgt de gemeenteraad de gelegenheid te reageren. Aansluitend stelt het college de beleidsregels (eventueel gewijzigd) vast en publiceert de regeling met als ingangsdatum 1 juni 2021.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeente Eemsdelta wijst gehele openbare ruimte aan als sportlocatie

Eemsdelta - Momenteel mag het sporten buiten alleen op buitensportaccommodaties of op plekken die door de gemeente Eemsdelta als dusdanig zijn aangewezen. De gemeente...

Lokaal Preventieakkoord Pekela zet gezonde leefomgeving centraal

Pekela - De gemeente Pekela gaat aan de slag met een Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal Preventieakkoord heeft als doel om de gezonde leefomgeving in...

Publiekszaken centraal in Huis van Cultuur en Bestuur

Hoogezand- Inwoners kunnen vanaf 12 juli 2021 voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Publiekszaken terecht bij het nieuwe Huis van Cultuur en...

Dreiging op middelbare school in Groningen

Groningen - Vanochtend kregen wij een melding binnen van het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen. Zij hadden een dreiging...

renovatie Westerstraatbrug in Ter Apel door Gemeente Westerwolde

Ter Apel - De Westerstraatbrug in Ter Apel is niet meer veilig voor het verkeer. Daarom gaat de gemeente Westerwolde de brug renoveren. Maandag...

Opdracht voor Ontwerpteam Cultuurcluster definitief

Delfzijl - De gemeente Eemsdelta en De Zwarte Hond tekenden 14 april het contract voor de opdracht om een ontwerp te maken voor het...

Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de...

Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Groningen/ Friesland - Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op...