Inkomenstoets Krimpen bij WMO-aanvraag huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder Hugo van der Wal (Sociaal Domein): “Dit voorstel houdt in dat we ook het inkomen gaan meewegen bij de beoordeling van de aanvraag van huishoudelijke hulp.“

Beslissing op 3 juni

De raad beslist 3 juni over dit voorstel. Als zij akkoord gaat, gaan de veranderingen per 1 juli 2021 in. De Adviesraad Sociaal Domein heeft hier eind maart een positief advies over uitgebracht. De gemeente zal alle Krimpense Wmo-gebruikers hierover schriftelijk informeren.

Abonnementstarief

Het abonnementstarief heeft geleid tot flink toename van de aanvragen. De invoering van het abonnementstarief binnen de Wmo per 1 januari 2019 heeft geleid tot een flinke toename van het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Wanneer we de uitgaven van 2020 vergelijken met die van 2018 is er sprake van een toename van ongeveer € 980.000,-. Een toename van ruim 50% in twee jaar tijd.

De Wmo wordt zo onbetaalbaar

Wethouder Van der Wal: “De Wmo dreigt zo onbetaalbaar te worden; zeker nu het Rijk niet van plan is om gemeenten hiervoor tegemoet te komen. Daarom stelt het college voor om door het hanteren van een inkomensgrens beter te kunnen sturen op wie er in aanmerking kan komen voor Wmo-ondersteuning. Want naar onze mening telt iemands financiële situatie ook mee in het beantwoorden van de vraag of hij of zij voldoende zelfredzaam is. En dus in staat is om zelf huishoudelijke hulp te regelen.”

Invoer twee inkomensgrenzen

Voor niet AOW-gerechtigden willen we een inkomensgrens van 200% van het bruto wettelijk minimumloon hanteren. Voor AOW-gerechtigden wordt dit een inkomensgrens van 150% van het bruto wettelijk minimumloon. De reden om twee inkomensgrenzen in te voeren is dat een niet AOW-gerechtigde aanzienlijk meer loonheffing op het inkomen afdraagt dan een AOW-gerechtigde en dus netto minder overhoudt. Heeft de inwoner dit hoge (gezins-)inkomen, dan is diegene in principe financieel zelfredzaam.

Onderzoek naar alle omstandigheden

Er vindt altijd vooraf onderzoek plaats naar alle omstandigheden. Dit kan anders zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van beslag op het gezinsinkomen of hoge schulden. In dat geval kan een aanvraag voor huishoudelijke hulp wel worden toegekend. Er vindt daarom in alle gevallen een volledig onderzoek plaats naar de individuele omstandigheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inleveractie wapens Capelle succesvol: 64 wapens ingeleverd

Capelle aan den IJssel - Tijdens de landelijke wapeninleveractie afgelopen week zijn in Capelle aan den IJssel 64 wapens ingeleverd. Op het politiebureau Slotlaan...

Serie webinars over het opvoeden van pubers

Zuid Holland - Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Gezondheidsbevordering van GGD Hollands Midden een Serie webinars speciaal voor de...

Momenten van bezinning met muziek in oktober in de Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - In oktober staan we tijdens momenten van bezinning stil bij de afgelopen anderhalf jaar waarin zoveel is gebeurd in de Krimpenerwaard en...

Ruimte voor nieuwe bomen bij opknapbeurt kasteelgaarde Rhoon

Rhoon - Kasteelgaarde Rhoon krijgt een opknapbeurt met nieuwe bomen. Om ervoor te zorgen dat het voorbos veilig en vitaal blijft, haalt Stichting Het...

De Coronavoucher Krimpen komt eraan! Schrijf uw organisatie nu in!

Krimpen aan den IJssel - Alle Krimpense huishoudens ontvangen vanaf 4 november de Coronavoucher Krimpen ter waarde van € 25,-. De coronatijd heeft veel...

Kirsten Jaarsma naar Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen laat weten dat per vandaag, vrijdag 15 oktober, Kirsten Jaarsma zich aansluit bij de partij. “Wij zijn...

Burgemeester Theo Segers leest voor op School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland

Nieuw-Lekkerland - Burgemeester Theo Segers heeft op 13 oktober voorgelezen aan leerlingen van groep 6a van School met de Bijbel De Schakel in Nieuw-Lekkerland....

Verkeersplan Oud-Krimpen krijgt geen onafhankelijk onderzoek naar alternatief

Leefbaar Krimpen heeft de afgelopen weken talloze inwoners uit Krimpen, waaronder de inwoners van Oud-Krimpen gesproken. Inwoners willen een onderzoek naar alternatieve plannen voor...