“Nashville-verklaring” ook op raadsagenda Krimpen door bijna alle fracties

De Raadsinformatiebrief die het College deze week verstuurde met als titel “Nashville-verklaring” wordt op verzoek van de ondertekenaars van onderstaande verklaring op de agenda gezet van de volgende raadscommissievergadering.

Reactie op omstreden Nashville-verklaring

Als reactie op de Nashville-verklaring ondertekenden de fracties van bijna alle politieke partijen in Krimpen aan den IJssel de volgende verklaring.

“Wij,
Fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PVDA en CDA zijn van mening dat de Nashville-verklaring die is ondertekend door ruim tweehonderd voornamelijk orthodox protestanten, anti-LHBTI+ is en daarom niet aansluit bij ons
gedachtegoed. Wij zetten ons in voor een Krimpen aan den IJssel waar iedereen mag zijn wie die wil zijn.

Waar gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het vaandel staan. Wij staan voor een gemeenschap met ruimte voor diversiteit en ruimte voor alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten; wij gaan respectvol om met elkaars vrijheden.
Wij zijn van mening dat de zogenaamde Nashville-verklaring inclusiviteit van bepaalde groepen in onze samenleving uitsluit.

Zeker in deze tijd van polarisatie dienen wij samen actie te ondernemen. Door de dialoog aan te gaan, zullen we de polarisatie kunnen keren. Zo kunnen we met respect voor verschillende meningen naast elkaar en met elkaar leven. Wij verklaren hierbij dat er volgens ons ruimte is voor iedereen in Krimpen. Het buitensluiten van mensen is onacceptabel. Het maakt niet uit wie je bent; iedereen heeft recht op liefde.”

Fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PVDA en CDA.

Nieuws uit deze regio

Reactie SGP Krimpen op situatie rond kerk

Krimpen aan den IJssel - De SGP fractie van Krimpen heeft op haar Facebookpagina ook een reactie op alle voorvallen van afgelopen tijd gepubliceerd....

Maak zelf bezwaar WOZ waarde in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Recent hebben Krimpense huizenbezitters de beschikking met de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Verklaring CDA Krimpen n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

In een verklaring op haar Facebookpagina geeft het CDA Krimpen aan den IJssel de onderstaande verklaring af: "Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen...

Statement college Krimpen

Onderstaand het statement van het college van Krimpen. Vanwege enkele onduidelijkheden zullen wij vragen stellen aan het college en hier in een volgend artikel...

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

IJsseldijk-Noord afgesloten door gesprongen waterleiding

Ouderkerk aan den IJssel - De brandweer van Ouderkerk aan den IJssel maakte bekend vanochtend te zijn opgeroepen voor aan de IJsseldijk-Noord voor een...

Reactie VVD Krimpen: ook landelijke aanpak misstanden nodig

VVD Krimpen aan den IJssel, Rijnmondse VVD fracties, besturen en Statenfractie VVD Zuid Holland staan pal achter Leon Houtzager. Leon, tot zijn verhuizing naar...