Strategische agenda Panorama Krimpenerwaard aangeboden

Krimpenerwaard/Krimpen aan den IJssel – Op 28 november is het boek ‘Panorama Krimpenerwaard – Vitaal slagenlandschap met eigentijds elan’ verschenen. Dit boek bevat ondermeer 29 strategische agendapunten over ruimtelijke thema’s zoals economie, natuur, wonen, energie, mobiliteit, landbouw en cultuur.

Intensieve samenwerking

Het is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen groepen uit de Krimpenerwaard en bestuurders, onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Temidden van 120 betrokkenen, raadsleden en ambtenaren heeft zij in Amicitia in Lekkerkerk het boek aangeboden aan de bestuurders van de twee gemeenten, provincie en waterschap.

Strategische agenda

Het afgelopen jaar hebben groepen bewoners, jongeren, ondernemers, agrariërs, agrarische natuurbeheerders, natuurorganisaties en bestuurders samengewerkt aan een strategische agenda voor de Krimpenerwaard. Sybilla Dekker, die was aangesteld als Verkenner om dit te leiden, riep een Tafel van Verkenning in het leven waaraan deze groepen en bestuurders hebben deelgenomen: “Een boeiend proces, met zeer betrokken en bevlogen mensen die verder wilden met de strategische visie van Riek Bakker. We hebben veel gesprekken gevoerd en bezoeken afgelegd. En het is gelukt om abstracte thema’s zoals biodiversiteit, energie, klimaat en landbouw met elkaar te vertalen naar lokale voorstellen en oplossingen voor de Krimpenerwaard.”Peter van Rooy was als gebiedsontwikkelaar en medeverkenner betrokken en heeft met inbreng van de deelnemers het boek geschreven.

Van anticipeerregio naar groeigebied

De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is dan ook om het ministerie van BZK ervan te overtuigen om de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. Agendapunten om die groei te kunnen bereiken zijn onder andere gericht op mobiliteit. Men wil o.a. inzetten op een tweede oeververbinding en een multifunctionele snelfietsroute.

Remmen van de bodemdaling

Een ander agendapunt is het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in een deel van de Krimpenerwaard. Maar ook woningbouw is een belangrijk thema. En men wil komen tot een duurzame energiemix. Tijdens de boekpresentatie gaven de leden van de Tafel van Verkenning aan graag verder te willen, de groepen inwoners als ‘Waardtafel ‘. De bestuurders willen ook de energie die dit traject heeft losgemaakt vasthouden en de politiek stimuleren om de vaart erin te houden.

Website  over panorama Krimpenerwaard

Naast het boek heeft de Tafel van Verkenning ook een website gelanceerd: www.panoramakrimpenerwaard.nl Hierop staan alle agendapunten en is het boek te downloaden. Ook is de voortgang van de uitvoering van de agendapunten op deze site te volgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Energievouchers voor Rotterdammers om te verduurzamen

Rotterdam - Vanaf 18 januari kunnen Rotterdammers gratis een Energievoucher aanvragen ter waarde van € 90,-. Om energie besparen makkelijker te maken gaat Rotterdam...

Buiten trimmen en sporten in Capelle. Wat mist u?

De ChristenUnie is op zoek naar ideeën van Capellenaren ter verbetering van onze buitensport mogelijkheden in de stad. Op diverse plaatsen staan fitnesstoestellen, er...

Rotterdam haalt doelstelling verbetering luchtkwaliteit

Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit...

Burgemeester Vroom vrijgesproken van betalen schadevergoeding

Krimpen aan den IJssel - Alweer bijna 2 jaar geleden plaatste burgemeester Vroom een Facebook-post die nogal wat stof deed opwaaien. Hierbij leek hij...

Breakout Krimpen: jongeren kunnen zelf aan de slag

Krimpen aan den IJssel - Onder de naam Breakout Krimpen, maakt de gemeente Krimpen aan den IJssel het voor jongeren tussen de 12 en...

Brandbrief voor ‘vergeten’ ondernemers in Albrandswaard

Albrandswaard - Wethouder Marco Goedknegt (economie) wil, samen met wethouders van regiogemeenten, een brandbrief naar het kabinet sturen om het leed van ‘vergeten ondernemers’...

Junior Cyber Agents gezocht in gemeente Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Cybercriminaliteit is een groeiend probleem; ook in de gemeente Krimpenerwaard. Daarom zijn de burgemeester en de politie op zoek naar Junior Cyber...

Woningverhuurders in Rotterdam hebben voortaan vergunning nodig

Rotterdam - Woningverhuurders die de regels overtreden moeten een verhuurdersvergunning aanvragen. De gemeente Rotterdam voert vanaf januari zo’n vergunning in om een eind te...