11.9 C
De Bilt

College Noardeast-Fryslân gaat voor rondweg Wânswert

Het college van Noardeast-Fryslân heeft besloten de raad een voorkeursvariant voor te leggen voor een rondweg om Wânswert. Het college stelt de gemeenteraad voor om een principebesluit te nemen voor de realisatie van het middelste deel van de hoofdroute tussen de N357 en de N361. Het college beschouwt de gekozen variant als het meest duurzame en veilige tracé.

Geduld Wânswert zwaar op proef gesteld

Theo Berends, wethouder gemeente Noardeast-Fryslân geeft aan dat het geduld van Wânswert zwaar op de proef is gesteld: “Na zoveel jaren onzekerheid is het dorp en haar nabije omgeving toe aan duidelijkheid en rust. We zorgen voor een passende oplossing die de verkeersdruk wegneemt en de verkeersveiligheid vergroot. De betere doorstroming van verkeer is ook een plus voor de regio.” De gemeenteraad beslist, voor de zomer, bij de behandeling van de perspectiefnota over het toewijzen van het benodigde budget.

Kaart Rondweg Wanswert
Kaart Rondweg Wanswert – Afbeelding: gemeente Noardeast-Fryslân

Veilige en duurzame route in Noardeast-Fryslân

Het college van Noardeast-Fryslân heeft onderzoek laten doen naar nieuwe wegverbindingen tussen Burdaard, Wânswert en Marrum (de N357 en N361). Belangrijke voorwaarden daarbij waren: het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, bundelen van verkeersstromen en het scheiden van de verkeersdeelnemers.

Er is veel (groot) verkeer en het intensieve gebruik van de huidige wegen heeft een negatief effect op de leefbaarheid. De wegen zijn daarvoor namelijk niet geschikt. Het college van Noardeast-Fryslân heeft gekozen voor een route en variant die voldoet aan eerdergenoemde voorwaarden. Een duurzame en veilige route. Er komen daarmee oplossingen voor ongewenste en onveilige verkeerssituaties. Er kan begonnen worden met de rondweg Wânswert.

Rondweg Wânswert belangrijke schakel tussen Burdaard en Marrum

Het college wil dit tracé aan de noordoostkant van Wânswert aanleggen. Daarmee wordt een langgekoesterde wens vanuit het dorp en de omgeving, het knelpunt van de hoge verkeersintensiteit op de doorgaande weg door het dorp, opgelost.. De gemeente is nog in gesprek met grondeigenaren. Het tracé kan daarom op detailniveau nog veranderen.

Gezocht naar (co) financiering voor de overige delen

Het college wil de komende jaren (co) financiering vinden voor de realisatie van de andere delen van de hoofdroute. Deze gebiedsontsluitingsweg loopt tussen N361 bij Burdaard en N357 bij Marrum. Om deze gebiedsontsluitingsweg goed te laten functioneren is het aanpakken van de overige delen ook noodzakelijk. De weg verbetert daarmee de verkeersstructuur in het gebied. Het autoverkeer wordt bebundeld op de nieuwe hoofdroute.

Door deze nieuwe hoofdroute neemt het verkeer op de andere wegen in het gebied af. Fietsers en ander verkeer wordt van elkaar gescheiden. De leefbaarheid en verkeersveiligheid worden daarmee verbeterd. Deze oplossing gaat uit van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 km/ uur.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio