17 C
De Bilt

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp: “Beheer van stadsnatuur verdient meer aandacht”

Veel plantvakken in de stad staan er mooi bij, anderen doen het minder goed of worden steeds opnieuw aangelegd. De Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp onderzocht het beleid en het beheer van plantjes en constateert dat de gemeente meer aandacht moet geven aan het beheer van de stadsnatuur om de doelstellingen die op papier goed zijn, ook echt te behalen. Meer ruimte voor beheer is niet alleen nodig om de planten levend te houden, maar ook om de samenwerking met ‘groene bewoners’ verder te versterken.

Beleid en beheer van plantjes bij de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan

De Rekenkamercommissie onderzocht het beleid en beheer van plantjes en nam als voorbeeld de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan. Bij de aanleg in 2012 zijn daar kleurrijke plantvakken ontworpen in de grasvelden, die een paar jaar later uitbundig bloeiden. Maar in 2022 was daar nauwelijks iets van over en zijn het vooral weer alleen grasvelden geworden.

Meer aandacht voor beheer

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad daarom om bij het beoordelen van natuurplannen meer aandacht te geven aan de langere termijn. Denk dan aan vragen als: komen de planten op een locatie waar meerdere bestemmingen worden gecombineerd? Wat betekent dit straks na de aanleg voor het beheer van het plantvak? Weet iedereen wat het beeld en de vereisten voor planten en bodem voor de langere termijn zijn?

Als er door droogte, gebruik of slecht ontwerp iets grotere ingrepen nodig zijn om planten te redden, moet daar in de huidige systematiek een nieuw project met bijbehorende stappen worden opgestart, puur om nieuw budget te genereren. Die onnodige ingewikkeldheid zorgt ervoor dat plantvakken niet goed onderhouden worden. De Rekenkamercommissie ziet daarbij een oplossing in meer aandacht voor beheer.

Verbeter de samenwerking bij Samen aan de Slag

Een succes in Leiden is zonder twijfel het grote aantal samenwerkingen bij het beheer van groen door en met inwoners. Onder de noemer Samen aan de Slag heeft de gemeente sinds de invoering in 2016 al meer dan 4.000 zogenaamde ‘convenanten’ afgesloten met bewoners. In het grote succes van Samen aan de Slag zit ook de kwetsbaarheid. De werkwijze en bemensing is niet meegegroeid met deze aantallen.

De Rekenkamercommissie adviseert de raad daarom om te bedenken of convenanten afsluiten nog wel de beste manier van samenwerken met bewoners is. Ook hierbij zou meer ruimte in tijd en geld voor de afdeling beheer wellicht tot soepeler samenwerken kunnen leiden. Zeer betrokken bewoners zouden bovendien meer zeggenschap mogen krijgen, waardoor de gemeenschapskracht wordt vergroot. Dat vraagt een stevige samenwerkingsambitie en dat, zo blijkt uit het onderzoek, gaat niet vanzelf. ‘Maar het gedoe dat daarbij ontstaat, is het goede gedoe,’ stelt de Rekenkamercommissie.

Meer weten? 20 april presenteert de Rekenkamercommissie het onderzoek

De Rekenkamercommissie presenteert de resultaten van het onderzoek op 20 april in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid van de gemeenteraad van Leiden.

Over de Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De Rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Eerdere onderzoeken gingen over riolering, verwijzingen in de jeugdzorg, herplantfonds Leiderdorp, verbonden partijen, bomenfonds Leiden en duurzaamheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio