10 C
De Bilt

Onderzoek vervuiling sloot Wieldijk

Brielle – Er is door bewoners in Zwartewaal vervuiling geconstateerd in de sloot naast de Wieldijk. Daarop zijn direct de verantwoordelijke instanties benaderd. De gemeente wil absoluut geen risico’s nemen met de volksgezondheid en veiligheid in de omgeving van de Plas van Heenvliet.

Onderzoek ingesteld naar vervuiling

Waterschap Hollandse Delta heeft de sloot langs de Wieldijk gecontroleerd en het oppervlaktewater is bemonsterd. De eerste analyses gaven aanleiding om opnieuw te meten. Daaruit blijkt dat het water onder andere een verhoogde concentratie sulfaat bevat.

Het is op dit moment nog onduidelijk waar deze verhoogde concentraties vandaan komen. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de GGD gevraagd om aan de hand van de analyseresultaten te bepalen of er een risico is voor de volksgezondheid.

Samenwerking

Daarnaast is er overleg tussen alle direct betrokken partijen: de gemeente, DCMR, het waterschap en de Combinatie Plas van Heenvliet. Samen onderzoeken we de oorzaak van de vervuiling en werken we aan een oplossing. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van de verhoogde waarden door de vervuiling. Een van de opties die wordt onderzocht is of er sprake is van afwatering en uittredend water vanuit (de bodem onder) de Thermisch Gereinigde Grond (TGG). In dat geval kan het afdekken van de TGG tot een vermindering van de vervuiling leiden. Het waterschap en de Combinatie zijn leidend in dit onderzoek als verantwoordelijke partijen.

Zodra er meer duidelijk is over de oorzaak en de verdere stappen of maatregelen die in het kader van de volksgezondheid en veiligheid (moeten) worden genomen, worden de inwoners van Zwartewaal direct en actief geïnformeerd door de gemeente. En ook op de website van de gemeente wordt de laatste stand van zaken actief gedeeld.

Afpompen water uit de sloot

Direct nadat de vervuiling is vastgesteld, heeft het waterschap alle benodigde maatregelen genomen om verdere verspreiding ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Ze hebben daartoe het vaste gemaal, dat water vanuit de sloot naar de Plas van Heenvliet pompt, uitgeschakeld. Ook hebben ze in de sloot een dam aangebracht, zodat het vervuilde water op één plek bleef. Het vervuilde water is tijdelijk afgevoerd per tankwagen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Inmiddels heeft het waterschap beter inzicht in de situatie en is geconstateerd dat de waardes in de hele sloot verhoogd zijn. Daarom is de dam weer verwijderd. Het vaste gemaal blijft wel uit staan, zodat het slootwater niet in de Plas van Heenvliet komt. In plaats daarvan wordt er – als het water in de sloot te hoog komt te staan- met een noodpomp water uit de dijksloot naar het Kanaal door Voorne gepompt. Er is voor deze oplossing gekozen, omdat het nabijgelegen Voedingskanaal gebruikt wordt om landbouwgronden te beregenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio