16.6 C
De Bilt

Bijdrage aan culturele organisaties

Hengelo – een financiële bijdrage voor culturele Organisaties? Veel culturele instellingen zijn vanaf de zomer van 2021 weer activiteiten gaan organiseren, met het idee dat er in het najaar weer van alles mogelijk zou zijn. Door een nieuwe coronagolf nam het Rijk echter vanaf 28 november weer maatregelen. Daardoor konden veel activiteiten toch niet doorgaan. Het rijk heeft door middel van een nieuw steunpakket een bijdrage beschikbaar gesteld voor 2022 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met resterende middelen van 2021 is er daardoor voor 2022 € 839.573 beschikbaar.

Hengelo wil het geld op twee manieren inzetten. Ten eerste door financiële risico’s van culturele organisaties te compenseren en ten tweede door een bijdrage beschikbaar te stellen om activiteiten door te kunnen laten gaan in coronatijd (versterken en vernieuwen lokale culturele programmering).

Bijdrage culturele organisaties

Doordat instellingen eind 2021 opnieuw met corona-maatregelen te maken kregen, konden veel activiteiten niet doorgaan. Gemeente Hengelo heeft signalen gekregen dat instellingen hierdoor als nog te maken hebben met financiële tekorten. Ondanks dat velen in 2021 een subsidie kregen vanuit de regeling ‘coronacompensatie van urgente financiële tekorten’ zijn hierna alsnog tekorten ontstaan. Ook zijn er misschien organisaties die geen subsidie hebben aangevraagd omdat hun prognoses daar geen aanleiding toegaven, maar door de laatste ontwikkelingen wel te maken hebben met financiële tekorten. Daarom stelt gemeente Hengelo de uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van urgente financiële tekorten’ voor 2021 en 2022 open.

  • 2021: Op basis van werkelijke tekorten in 2021 kunnen instellingen een aanvraag voor een bijdrage indienen. Het college vraagt de raad om het subsidieplafond van € 50.000 vast te stellen. Naar verwachting kan dat op 20 april, waarna de regeling vanaf 1 mei gepubliceerd wordt.
  • 2022: Ook voor 2022 zal er waarschijnlijk weer behoefte zijn aan een financiële bijdrage. De coronacrisis is voorlopig nog niet op z’n einde. Daarom stelt de gemeente nu alvast de regeling vast die per 1 september 2022 wordt opengesteld. Het college vraagt de gemeenteraad om het subsidieplafond van € 228.550 vast te stellen.

Organisaties krijgen rechtstreeks bericht op het moment dat de regelingen gepubliceerd worden. De aanvraagformulieren staan vanaf dat moment op www.hengelo.nl.

Versterken en vernieuwen lokale culturele programmering

Voor het versterken en vernieuwen van de lokale culturele programmering wil de gemeente twee bedragen beschikbaar stellen:

  • Een bedrag van € 43.492 voor het uitvoeringsprogramma van de stedelijke cultuurregio Twente. In 2018 is door alle 14 Twentse gemeenten het cultuurprofiel Twente vastgesteld. Op basis van dit cultuurprofiel is de afgelopen jaren vanuit de regio gezamenlijk geïnvesteerd in verschillende projecten zoals de Creatieve Broedplaatsen, de proeftuin Maakplaatsen en Generators. De ervaringen die opgedaan zijn in deze gezamenlijke projecten zijn positief. Een kwartiermaker levert binnenkort een uitvoeringsprogramma op waarin wordt omschreven hoe de gemeenten verder met elkaar kunnen samenwerken. Hiervoor reserveren we alvast een bedrag van € 43.492.
  • Een bedrag van € 144.662 voor de uitvoeringsregeling versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd. Vorig jaar is deze regeling ook al succesvol ingezet. Het doel van de regeling was om culturele organisaties (waaronder amateurkunstverenigingen) te ondersteunen en hun positie en hun mogelijkheden te versterken. Het was bedoeld voor activiteiten en investeringen die lokale culturele organisaties versterken en de
    lokale culturele programmering vernieuwen in (post)coronatijd. Voor 2022 wil de gemeente een soortgelijke regeling openstellen, daar komt binnenkort een voorstel voor in het college van B en W.

Tot slot is er 10% van de Rijksmiddelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten om de cultuursector te ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio