2.1 C
De Bilt

Enschede sluit 2021 af met plus van ruim 7 miljoen euro

Enschede – De jaarrekening 2021 van de gemeente Enschede laat een positief saldo zien van 7,1 miljoen euro. Bij de vaststelling van de begroting over 2021 werd nog een nadelig saldo van 18,3 miljoen euro over 2021 voorzien. Het positieve jaarrekeningresultaat over afgelopen jaar komt door de gunstige economische ontwikkelingen in Enschede en het afwijkende inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de coronapandemie.

Ondanks de coronacrisis had Enschede in 2021 in economisch opzicht de wind in de zeilen. De werkgelegenheid in de gemeente Enschede groeit nog altijd. De vraag naar personeel bij de bedrijven is onverminderd groot. Dit komt mede door de groei van bedrijven op de topwerklocaties, zoals Kennispark Twente. Dankzij de gunstige arbeidsmarkt hebben meer inwoners van Enschede betaald werk en zijn minder Enschedeërs aangewezen op een bijstandsuitkering.

Goede resultaten met verkoop van kavels

Door de coronamaatregelen en de beperkingen vorig jaar zijn gereserveerde budgetten minder benut en heeft de gemeente minder geld besteed dan voorzien. Daarnaast is de gemeente door het Rijk gecompenseerd voor financiële nadelen als gevolg van de coronamaatregelen. Bovendien boekte Enschede de afgelopen jaren goede resultaten met de verkoop van kavels, dankzij de grote vraag naar bouwgrond voor bedrijven en particulieren. Per saldo zorgt dit voor een positief resultaat van de jaarrekening van 7,1 miljoen euro.

Enschede staat er financieel beter voor

Wethouder June Nods van financiën: “Met deze jaarrekening 2021 sluiten we het laatste volledige jaar van de coalitieperiode 2018-2022 af. Enschede staat er financieel nu een stuk beter voor dan in 2018. Dankzij uitgevoerde bezuinigingen, positieve economische ontwikkelingen en behoedzaam financieel beleid is er ook incidenteel financiële ruimte voor investeringen in onze gemeente. Afgelopen zomer stelde college en raad een investeringsagenda op om enkele grote opgaven in de stad te versnellen, die bijdragen aan de groei van Enschede.”

Algemene reserve toegenomen en schulden afgenomen

Door spaarzaam beleid is deze collegeperiode de algemene reserve van de gemeente met ruim 45,5 miljoen euro toegenomen van 50,4 miljoen euro (eind 2018) naar 95,9 miljoen euro (eind 2021). Daarnaast heeft Enschede de schulden de afgelopen jaren verder afgebouwd. Hierdoor zijn de financieringslasten lager. “Geld dat we weer kunnen besteden aan de opgaven van onze stad. Met het afbouwen van de schulden en het versterken van onze algemene reserve is de solvabiliteit van Enschede toegenomen. Ook de structurele exploitatieruimte is toegenomen. We hebben als gemeente nu voldoende vaste inkomsten om de vaste kosten te dragen”, aldus wethouder financiën June Nods.

Onzekerheid over financiële uitwerking van regeerakkoord

Hoewel de financiële situatie van Enschede sterk verbeterd is, zijn er voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad ook nog financiële uitdagingen. Zo moet in de meerjarenbegroting 2023-2026 nog structureel voor 10 miljoen euro aan taakstellingen ingevuld worden. Een bepalende factor daarbij is de omvang van het gemeentefonds in 2025 en 2026. Wethouder June Nods: “We wachten nog op de financiële uitwerking van het regeerakkoord en het vervolg van de herijking van het verdeelmodel gemeentefonds. De inkomsten uit het gemeentefonds zijn van cruciaal belang voor onze gemeentelijke financiën.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio