2.1 C
De Bilt

Duurzame energie opwekken? Hoe gaan we in gemeente Woerden

Woerden – Wat vinden inwoners van de concept-plannen om in gemeente Woerden het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken? Hoeveel zouden we in onze gemeente willen opwekken? En wat vinden inwoners van locaties? Onder andere deze vragen stelt de gemeente deze maand aan inwoners. Tijdens avonden en op straat. Maandag ging wethouder Tymon de Weger samen met ambtenaren van de gemeente de straat op om inwoners te spreken over windenergie en zonne-energie in gemeente Woerden.

Duurzame energie

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. Gemeente Woerden heeft besloten haar bijdrage te leveren en zet stappen om het opwekken van duurzame energie, via windmolens en zonnevelden, mogelijk te maken. Het college vindt het belangrijk om de mening van inwoners mee te nemen. Daarom is de gemeente sinds januari met inwoners in gesprek. Deze input wordt samen met input van o.a. ruimtelijk en technisch experts vastgelegd in een Afwegingskader. Dit wordt gebruikt om aanvragen van initiatiefnemers te toetsen en geldt als basis voor de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energiestrategie (RES). Uiteindelijk besluit de raad over het Afwegingskader en de RES

Op basis van alle inbreng is er eerst een concept-Afwegingskader opgesteld. Hierin staan voorwaarden waaronder duurzame energie mogelijk is in de hele gemeente en in verschillende landschapstypes. Bijvoorbeeld over veiligheid en gezondheid, afstand en capaciteit op het elektriciteitsnet. Ook wordt er omschreven hoe inwoners betrokken moeten worden bij projecten. Op basis van alle inbreng worden er ook voorstellen gedaan over type opwek (wind of zon), voorkeurs-locaties, gebieden die we willen beschermen en wordt er gesproken over de bijdrage aan de RES.

Voorgestelde voorkeuren in het concept-Afwegingskader

Wethouder Tymon de Weger: ‘We hebben goed geluisterd naar de inbreng van inwoners en het advies van experts. Inzetten op zonne-energie op dak blijkt voorkeur één. Ook zonnepanelen boven parkeer-plaatsen en boven en langs infrastructuur, zoals snelweg en spoorlijn, hebben voorkeur. Grote zonne-velden willen we wel toelaten in het open agrarische gebied, al moet wel rekening gehouden worden met natuur, milieu en het cultuurhistorische landschap.’ Voor windenergie geldt dat, als de gemeente daarvoor kiest, er een voorkeur is voor het plaatsen van windmolens langs infrastructuur.

Voor zowel zon als wind geldt dat het concept-Afwegingskader voorstelt om dit te koppelen aan plannen in buurgemeenten en om naar de mogelijkheden van het elektriciteitsnet te kijken. Hiermee komen er een aantal voorkeurslocaties naar voren.

De Weger: ‘Windmolens willen we alleen toestaan langs de A12, de ir. Enschedeweg en de spoorlijnen. En in de polder Reijerscop, daar zou een rij windmolens kunnen aansluiten aan de rij waaraan de gemeente Utrecht ruimte geeft. Hier kan makkelijk aangesloten worden op het transformatorstation van Stedin. Een combinatie van zonnevelden met windmolens juichen we ook toe, omdat zo het elektriciteitsnet optimaal gebruikt wordt’. Er worden ook locaties voorgesteld om te beschermen, de Weger: ‘We willen we geen windmolens in het open landschap van onze gemeente toelaten. En we houden minimaal 500 meter afstand tot de woonbebouwing.’

Bijdrage aan de Regionale Energiestrategie

Op deze manier verwachten we een bijdrage aan de RES tot 2030 te kunnen invullen’, aldus de Weger. Er is besloten dat Woerden bijdraagt aan de RES. Er is nog niet besloten hoe en hoeveel. Dat is nu onderwerp van gesprek. Het kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld, als we alleen inzetten op zon op dak, dan levert dat ongeveer 35% van ons eigen elektriciteitsverbruik op. Zouden we in 2030 100% van ons eigen verbruik willen wekken, dan kan dat bijvoorbeeld door maximaal in te zetten op zon op dak, 90 hectare (kleine vierkante kilometer) zonneveld en 4 windmolens van 241 meter. Kleinere windmolens kan ook, dan zou het gaan om 8 windmolens van 150 meter of 2240 van 21 meter.

Inwonersavonden

De ideeën in het concept-Afwegingskader liggen nog niet vast,’ vervolgt de Weger. ‘We zijn hier opnieuw met inwoners over in gesprek. Laat uw mening horen! Ik ben benieuwd wat iedereen vindt. De gemeenteraad gaat rond de jaarwisseling beslissen. Inwoners kunnen hun zienswijze dan nog voorleggen aan de raad. Zo bepalen we wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie, welke gebieden we beschermen en hoe Woerden bijdraagt aan de RES.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio