Proef afvalscheiding: 34% minder restafval

Zeist – De wijk waar de proef  afvalscheiding wordt gehouden rond omgekeerd afval inzamelen, maakt grote stappen met het scheiden van afval. De hoeveelheid restafval uit deze wijk is met maar liefst 34% gedaald. De inwoners van de proefwijk zamelden de afgelopen zes maanden van de proef vijf keer zoveel PMD in als in de periode vóór de proef. PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons.

Proef afvalscheiding

Elke Zeistenaar zorgt nu nog per jaar voor gemiddeld 204 kilo restafval. De hoeveelheid restafval die de laatste drie maanden in de proefwijk is verzameld, is – omgerekend naar een jaar – nog maar 135 kilo restafval. Wethouder Roy Luca: “Ik vind het geweldig, wat de bewoners van deze wijk tot nu toe hebben laten zien. De wijk is goed op weg om het uiteindelijke doel te halen dat de gemeenteraad heeft gesteld voor Zeist. Dat doel is: nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Naast de mooie scheidingscijfers, zijn er ook aandachtspunten, zoals de locatie van enkele ondergrondse verzamelcontainers en geuroverlast. We bekijken samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland hoe we deze punten kunnen aanpakken.”

Begin 2018 volgt een evaluatie van de proef. Onderdeel van de evaluatie is een enquête onder alle inwoners van de proefwijk, die in januari wordt gehouden. Daarna besluit de raad hoe verder te gaan.

Afvalstoffenheffing

Het verbranden van restafval kost de gemeente geld, terwijl gescheiden afval juist geld oplevert. En dat merken inwoners rechtstreeks in de hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Luca: “Het Rijk maakt het verbranden van restafval steeds duurder. Dus als we dat restafval flink kunnen terugdringen, zorgen we er samen voor dat de afvalstoffenheffing maar een klein beetje hoeft te stijgen. Of misschien zelfs helemáál niet.”

Proef omgekeerd afval inzamelen

RMN startte in opdracht van gemeente Zeist in juni met een proef rond omgekeerd afval inzamelen in een wijk van Zeist. Het gaat grofweg om het gebied tussen Schaerweijdelaan, Oude Arnhemseweg, Jacob van Lenneplaan, Bergweg en de Voorheuvel. Luca: “Bij omgekeerd inzamelen is het basisidee dat we afval in principe opnieuw kunnen gebruiken, als we het goed scheiden. Er blijft dan maar een kleine hoeveelheid restafval over, dat verbrand moet worden. Dus hérgebruik van afval is het uitgangspunt, en niet wéggooien.”

In de Zeister proefwijk hebben de bewoners relatief kleine tuinen en dus beperkt ruimte voor minicontainers (ook wel: kliko’s). Bij hen is hun minicontainer voor restafval omgeruild voor een minicontainer voor PMD. Hun restafval kunnen ze kwijt in één van de vijf ondergrondse containers die in de wijk zijn geplaatst.

In Soest en IJsselstein zijn proeven gehouden in wijken met ruimere tuinen. Die bewoners kregen een PMD-minicontainer én behielden hun minicontainer voor restafval.

Hoe verder?

De gemeenteraad besloot in 2016 tot het houden van deze proef rond omgekeerd inzamelen. Doel: onderzoeken hoe deze manier van afval scheiden en inzamelen in de praktijk uitpakt.

Op grond van de evaluatie van deze proef en proeven uit Soest en IJsselstein, besluit de raad over het wel of niet gemeentebreed invoeren van het omgekeerd inzamelen. Naar verwachting valt dat besluit rond de zomer van 2018.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Project WijZijnDeBilt.nl succesvol afgerond

In het project ‘WijzijnDeBilt.nl’ hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar...

E-waste race officieel van start in Zeist

Zeist - Vrijdag 17 september heeft wethouder Wouter Catsburg het startsein gegeven voor de E-waste race in de RMN gemeenten. Op de Zeister Schoolvereeniging...

Zwerfafvalrapers: meer dan 200 keer dank!

Zeist - Meer dan 200 inwoners van de gemeente Zeist pakken met regelmaat zwerfafval op met een afvalgrijper om de gemeente weer een stukje...

Iedereen bewegen voor gezonde en actieve leefstijl

Stichtse Vecht - Het college van B&W wil inwoners meer laten bewegen en daarmee een actieve en gezonde leefstijl stimuleren. Dat staat in de...

Herbenoeming Patrick van Domburg als burgemeester van IJsselstein

IJsselstein - Woensdag 15 september is burgemeester Patrick van Domburg herbenoemd door de commissaris van de Koning, de heer Hans Oosters, in een buitengewone...

Aanbieding Petitie RED Zeist aan Raad

Zeist - De Petitie RED Zeist is op 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is...

Actiedag geveltuintjes geeft kleur in Steynlaan

Zeist - Twaalf bewoners aan de Steynlaan in Zeist hebben onlangs met hulp van de gemeente geveltuintjes aangelegd. Geen tegels meer voor de gevel,...

SportFair & Verenigingenmarkt IJsselstein op 25 september 2021

IJsselstein - Op zaterdag 25 september 2021 staat de ‘t podium weer in het teken van de SportFair & Verenigingenmarkt IJsselstein. Het is alweer...