Simulatie belooft betere doorstroming N201 door intelligente verkeerslichten

Uithoorn/Vreeland – De eerste simulatieresultaten met intelligente verkeerslichten op de N201 zijn veelbelovend: tussen Uithoorn en Vreeland op de N201 verbetert de doorstroming voor autoverkeer tot 25%. Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer via apps en navigatiesystemen herkennen en reageren op de actuele verkeersdrukte. Goedopweg werkt met de inzet van intelligente verkeerslichten aan het verbeteren van de doorstroming om de regio Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden.

intelligente verkeerslichten

Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht: “Ik ben blij met de eerste resultaten. Die maken aannemelijk dat intelligente verkeerslichten de doorstroming op de drukke N201 gewoonweg verbeteren en zorgen voor minder vervuiling en geluidsoverlast. Deze voordelen moeten we snel in de praktijk gaan behalen.”

Wat werd er in de simulatie gemeten?

Goedopweg heeft een simulatietest gedaan om het potentieel van intelligente verkeerslichten op de N201 tussen Uithoorn en Vreeland te meten. Op basis van de huidige verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits is gemeten wat de wachttijden zijn met de huidige verkeerslichten en wat de intelligente verkeerslichten hieraan kunnen verbeteren. Uit de test blijkt dat intelligente verkeerslichten in beide richtingen zorgen voor 15% minder wachttijd in de ochtendspits en 25% minder wachttijd in de avondspits. Voor reizigers op de N201 kan dit meer dan vijf minuten reistijd schelen! Deze tijdwinst wordt vooral behaald doordat intelligente verkeerslichten op de elf kruispunten beter op elkaar afgestemd zijn en beter anticiperen op aankomend verkeer. Hierdoor kunnen onnodige start- en stopbewegingen worden beperkt, waardoor op brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Meeste tijdwinst bij kruispunt Hofland

Uit de simulatie blijkt dat met name ter hoogte van het kruispunt N201 – Hofland bij hotel Mijdrecht de wachttijd vermindert. Op deze locatie vermindert in de avondspits ook de filevorming vanuit Uithoorn richting Hofland aanzienlijk. Ter hoogte van de overige kruispunten blijven de wachttijden veelal gelijk of is sprake van een kleine verbetering.

 Nu de eerste simulatieresultaten veelbelovend zijn, installeert de leverancier van de intelligente verkeerslichten, Dynniq, de verkeerslichten vanaf september op de N201. Hierna meet Goedopweg de concrete effecten op de doorstroming in de praktijk.

Pilot met vrachtverkeer op N201

Goedopweg start vanaf oktober ook een pilot op de N201 aan te tonen dat het mogelijk is om lokaal vrachtverkeer beter te laten doorstromen. Dit gebeurt door een speciale app toe te voegen aan de boordapparatuur van vrachtwagens van Brouwer Transport. Intelligente verkeerslichten kunnen hierdoor de vrachtwagens zien aankomen en vervolgens de groentijd verlengen, om zo start- en stopbewegingen te beperken, de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidsoverlast te verminderen.

Talking Traffic

De landelijke uitrol van de intelligente verkeerslichten maakt onderdeel uit van het Partnership Talking Traffic, een publiek-private samenwerking, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en zo’n twintig marktpartijen werken aan innovatieve verkeerstoepassingen, met gebruik van data-uitwisseling en connectiviteit als belangrijkste pijlers. Goedopweg maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. In totaal worden er in de regio Utrecht meer dan honderd intelligente verkeerslichten geplaatst en verbonden met de regionale verkeerscentrale.

Talking Traffic biedt weggebruikers dit najaar een drietal apps aan in de App-store, die aanzienlijk meer realtime verkeersinformatie bieden dan de huidige navigatie apps. Hierdoor kunnen weggebruikers veel beter anticiperen op gevaarlijke situaties en krijgen zij straks bijvoorbeeld ook actuele informatie over beschikbare parkeerplaatsen. Dit zorgt voor een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. Ook voor fietsers komen na de zomer Talking Traffic diensten beschikbaar.

We zijn Goedopweg in de regio Utrecht

De betere doorstroming op de N201 door inzet van de intelligente verkeerslichten is een initiatief van Goedopweg. In Goedopweg werken de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, U15 (netwerk van werkgevers in de regio) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.

Nieuws uit deze regio

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

Soep in Zuid: nog steeds een succes

Zaanstad - Anderhalf jaar geleden werd het idee van Soep in Zuid geboren: een initiatief van vrijwilligers en Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid waarbij de heerlijkste soepen...

Live informatie- en vragenuur via Facebook over Stadscentrum Hoofddorp op 3 maart

Hoofddorp organiseert een live informatie- en vragenuur, want het stadscentrum van Hoofddorp gaat flink op de schop. Er komen 5.000 nieuwe woningen, met op...

Mantelzorgwaardering 2021 gaat nu van start

Heemskerk/Beverwijk - De Mantelzorgwaardering is heel belangrijk, want Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Deze zorg lijkt zo gewoon, maar gaat verder dan de...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Sluiting woning Daniël Defoelaan

Amsterdam - vrijdag 26 februari is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Daniël Defoelaan gesloten. Op grond van overtreding van de...