2.1 C
De Bilt

Grote vervolgstap voor woningbouw Tuindorpweg 21-25 Maarn door gemeente Utrechtse Heuvelrug

Het college van B & W van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft voor het bouwplan aan de Tuindorpweg 21-25 in Maarn, op 7 november ingestemd met het stedenbouwkundig kader en het beeldkwaliteitsplan. De woningzoekende heeft grote behoefte aan meer woningen in de gemeenten en dit plan in Maarn biedt daarvoor de mogelijkheid. Het plan bestaat uit 40 woningen in de vorm van appartementen en grondgebonden woningen. Het college legt het plan voor aan de gemeenteraad.

De locatie in Maarn staat op de lijst van inbreidingslocaties die de gemeenteraad in 2020 heeft vastgesteld. Dit is een lijst met mogelijke locaties in de gemeente waar woningen gebouwd kunnen worden. Om meer huizen te kunnen bouwen heeft de raad ook besloten dat het soms mogelijk is om hoger te bouwen en dit te combineren met voldoende groen. In de motie ‘Tuindorpweg 21-25/ Drukkerij v.d. Berg’ heeft de raad gevraagd specifiek voor deze locatie om plannen met meer dan 30 woningen niet op voorhand af te wijzen en deze voor te leggen. Dit plan biedt op een natuurlijke manier meer ruimte voor wonen en groen op een nu sterk versteende locatie.

Wethouder Jorg: “Met de invulling van deze inbreidingslocatie met 40 woningen wordt een grote stap gezet voor de woningzoekende. Het plan heeft een eigentijdse invulling van de tuindorp architectuur met veel aandacht voor groen en biodiversiteit

Ontwerp en beeldkwaliteit Tuindorpweg

Op deze vrij grote en diepe bedrijfs- en kantorenlocatie is gekozen voor een concept met bebouwing aan een hof. Het plan gaat uit van gevarieerde woningbouw met zowel vrijstaande woning, rijwoningen als appartementen, passend binnen de Woonvisie van de gemeente. De verdeling in het plan is als volgt: 10 woningen sociaal (25%), 18 woningen middensegment (45%) en 12 woningen in de vrije sector (30%).

Kleinschalige bebouwing Tuindorpweg

Om aan te sluiten bij de vrij kleinschalige bebouwing aan de Tuindorpweg, zijn de woningen aan de noordzijde opgebouwd uit twee bouwlagen waarbij de tweede laag wat naar achteren wordt gebouwd. Aan de zuidzijde ontstaat dan meer ruimte, zodat daar een gebouw van gedeeltelijk vier bouwlagen is ontworpen. De vormgeving sluit op een eigentijdse manier aan bij de stijl van het tuindorp Maarn. Voor de leefbaarheid en klimaat en biodiversiteit hecht de gemeente grote waarde aan de groene inpassing van het plan. Het plan heeft een groenoppervlakte van minimaal 50% terwijl in de bestaande situatie het terrein grotendeels verhard is.

Vervolg

Wanneer dit kader is vastgesteld door de raad werkt de initiatiefnemer het plan Tuindorpweg verder uit voor een aanvraag omgevingsvergunning. De initiatiefnemer gaat in deze fase ook weer in gesprek met de omwonenden, net als dat in het proces tot nu toe is gebeurd. Daar worden ook de woningzoekende bij betrokken.

Procedure

Om het planvoornemen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig of er gebruik kan worden gemaakt van een projectafwijkingsbesluit. Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking en wordt er een ander planologisch instrument toegepast namelijk een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of een wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan. Als de vergunning wordt aangevraagd neemt het college hierover een besluit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio