15.6 C
De Bilt

Sluitende begroting gepresenteerd door college van Scherpenzeel

Scherpenzeel – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen woensdag de begroting 2023-2026 ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar inclusief de beschikbare financiële budgetten. Alle jaren in de begroting laten een positief saldo zien. Wethouder Izaäk van Ekeren: “Hiermee garanderen we ons van voldoende armslag om onzekerheden op te vangen.”

Uitgangspunt begroting

Uitgangspunt voor de begroting is de door de raad vastgestelde Kadernota 2023-2026 en het Bestuursakkoord 2022-2026. Bij het opstellen zijn dezelfde conservatieve financiële principes gehanteerd als in voorgaande jaren. Wethouder Izaäk van Ekeren: “Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat we bewaken dat alle structurele uitgaven ook structureel gedekt zijn. Het geheel geeft ons vertrouwen in een stabiele financiële toekomst.”

OZB

Dat alle jaren in de begroting een positief saldo laten zien, betekent ook dat er nog wat ruimte is voor incidentele aanpassingen en toevoegingen. Van Ekeren: “Dat biedt ruimte om onze organisatie, waaronder het sociaal domein, duurzaam op orde te brengen. Daarnaast zou de sterk oplopende financiële druk bij inwoners wat ons betreft aanleiding kunnen zijn om de verhoging van de OZB in 2023 te beperken tot 2,5%.”

Rijksbijdragen

Voor de langere termijn is het financiële perspectief voor alle gemeenten zorgelijker. Dit heeft te maken met de verdeling van de rijksbijdragen. Van Ekeren: “In de jaren 2023-2025 hebben we te maken met hogere rijksbijdragen, maar vanaf 2026 zien we een enorme terugval in deze inkomsten.”

Gevolgen Coronapandemie en oorlog in Oekraïne

Ook de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben impact. “Ten aanzien van het coronavirus lijken we in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Het is en blijft echter onzeker wat het langdurige effect hiervan is op de maatschappij en op onze gemeente. Daarnaast heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen nog steeds een behoorlijke invloed op de samenleving en op de ambtelijke organisatie. De oorlog zorgt ook, zoals iedereen weet en merkt, voor flinke economische gevolgen waaronder schaarste van grondstoffen en hogere prijzen.”

Van Ekeren: “Het zijn turbulente tijden met grote ontwikkelingen op allerlei gebied. Als college zijn we verheugd dat we desondanks een sluitende begroting kunnen presenteren die ons voldoende armslag geeft om toekomstige onzekerheden op te vangen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio