Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg – Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er volgend jaar fors geïnvesteerd wordt in waterveiligheid en in klimaatdoelen.

Portefeuillehouder Denis Steijaert: “Onze ambitie is groot. Dit is ook nodig, omdat we de afgelopen drie jaar lange periodes van droogte hebben gezien met een tekort aan zoet water. Daarnaast waren er hevige neerslagpieken. We willen ons watersysteem hiertegen bestendig maken. Ook houden we rekening met een stijging van de zeespiegel van een meter tot het jaar 2100. Daarop moeten we nu anticiperen.”

Waterschap in 2021

Ook wordt er in 2021 een krediet bij de algemene vergadering aangevraagd voor de uitvoering van het dijkversterkingsproject Hansweert. In de projectkosten wordt 10% gefinancierd door het waterschap. Steijaert: “We vinden het belangrijk dat alle Zeeuwen maximaal beveiligd zijn tegen overstromingen en de gevolgen van zeespiegelrijzing. Dit rechtvaardigt forse investeringen.”

Bij de robuuste inrichting van het watersysteem om in de toekomst over voldoende (niet teveel, maar ook niet te weinig) zoet water te beschikken, wordt ingezet op het aantrekken van extra personeelsformatie. Voldoende zoet water in het Zeeuwse watersysteem vergt een lange adem. Het is een samenspel tussen het waterschap, andere overheden, agrariërs, natuurbeherende instanties, inwoners en bedrijven, waarbij gekeken wordt welke maatregelen op welke locaties het meeste effect sorteren. Rekening houden met de omgeving is hierbij een voorwaarde. Dit is ook van toepassing op waterveiligheid. Om ook in de toekomst aan de veiligheidsopgave te kunnen voldoen worden vijf fte’s aangetrokken.

De lastendruk stijgt volgend jaar met 3,5% (inclusief inflatie). Hiermee worden ook extra kostenstijgingen gedekt waarop het waterschap geen invloed heeft. Te denken valt hierbij aan energiekosten en kosten voor laboratoriumonderzoek. Steijaert: “Ik ben blij dat we ondanks alle uitdagingen, toch aan de gestelde financiële kaders kunnen blijven voldoen. Daarmee blijft het waterschapswerk betaalbaar voor de Zeeuwse burger. Bovendien heeft de Coronapandemie slechts een beperkt effect gehad op de voortgang van het dagelijkse werk en de investeringsprojecten.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Avondopenstelling gemeentewinkel Hulst gewijzigd

Hulst - Met het oog op de door de rijksoverheid ingevoerde avondklok, wijzigt de gemeente Hulst deavondopenstelling van de gemeentewinkel. De gemeentewinkel is nu...

Reactie burgemeester op bioscoopincident

Hulst - Hetbioscoopincident in het voormalige bioscoopgebouw in Hulst heeft Burgemeester Jan-Frans Mulder onaangenaam verrast. Hij is geschrokken van het feit dat mensen in...

Pilot Wij(k)samen nu ook in Poortambacht van start

Goes - Op 10 december 2020 startte op twee locaties in de Oosterschelderegio - in Goes-Oost en Wolphaartsdijk - de pilot Wij(k)samen. Vanaf vandaag...

Online dialoogtafels over de toekomst van Middelburg!

Middelburg - Schuift u ook aan bij de online dialoogtafels over de toekomst van de gemeente Middelburg? Aanmelden kan nu via de website van...

Werken Tivoliweg volgende fase in

Hulst - Op woensdag 13 januari 2021 gaan de werken op de Tivoliweg in Hulst de volgende fase in.Half september 2020 zijn de werkzaamheden...

Middelburg: praat mee over de toekomst van de stad

Wat voor keuzes moet Middelburg nu maken om in 2050 een mooie gemeente te zijn waar het goed toeven is? Begin volgend jaar staan...

Tractoren per 1 januari 40 kilometer per uur

Zeeland - Op 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur. Ook geldt...

Zeeuws-Vlaamse klimaatenquête: de resultaten

Afgelopen juni hebben de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen in samenwerking met Onderzoekdoen.nl een enquête uitgezet onder alle Zeeuws-Vlaamse inwoners over het klimaat en...