Grensoverschrijdend onderzoek bereikbaarheid via de lucht in EUREGIO

Enschede/Gronau – Van welke luchthavens wordt gebruik gemaakt en waarom? Naar welke bestemmingen wordt gevlogen en met welke vervoersmiddelen worden de luchthavens bereikt? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, heeft de EUREGIO de hulp van de inwoners en bedrijven in het grensgebied nodig.

Bereikbaarheid belangrijk factor

“Internationale bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en bepaalt steeds meer de attractiviteit van de grensregio als woon- en leeflocatie”, vertelt adjunct directeur-bestuurder van de EUREGIO Stefan Michel. De EUREGIO zet zich daarom in voor een betere bereikbaarheid vanuit de lucht. Als onderdeel van een grensoverschrijdend onderzoek vindt er in de zomermaanden een grootschalige enquête onder huishoudens en bedrijven plaats. De inwoners en het bedrijfsleven uit het grensgebied kunnen hierin onder andere hun keuze voor een luchthaven kenbaar maken en toelichten, duidelijk maken naar welke bestemmingen grote vraag bestaat en hoe de situatie met betrekking tot de bereikbaarheid van de luchthavens is.

Luchtverkeer in kaart brengen

Met behulp van de enquête wil de EUREGIO grensoverschrijdende mobiliteitsvraag met betrekking tot het luchtverkeer analyseren en in kaart brengen. “Op deze manier kunnen we strategieën ter verbetering van de bereikbaarheid via de lucht uitwerken”, legt Stefan Michel uit. “We willen door middel van het onderzoek een regionaal proces op gang brengen om de bereikbaarheid, de kwaliteit als vestigingslocatie en de grensoverschrijdende betrokkenheid tussen de deelnemende partners te versterken”.

Project “Bereikbaarheid via Lucht”

Het project “Bereikbaarheid via Lucht” omvat naast de enquête een onderzoek naar de verkeersverbindingen in het EUREGIO-gebied via relevante luchthavens. Ook een analyse van scenario’s met betrekking tot de toekomstige bereikbaarheid vormt een onderdeel. Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere cofinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten en het Wirtschaftsministerium van het land Nordrhein-Westfalen.

Nieuws uit deze regio

Nieuwe wet Europees Parlement dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Amsterdam - Op woensdag 10 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu....

Teruggave cultuurgoederen aan landen van herkomst als herstel onrecht

De oorspronkelijke bevolking van de koloniale gebieden is onrecht aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van cultuurgoederen, aldus het kabinet in...

Aruba, Curaçao en Sint Maarten ontvangen nieuwe humanitaire steun

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad...

100 kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland in Nederland

Binnenland - Deze week komen de laatste kwetsbare vluchtelingen vanuit Griekenland aan in Nederland als onderdeel van het Nederlandse aanbod om 100 kwetsbare vluchtelingen...

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk

Binnenland - Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en...

Kustwacht Caribisch Gebied versterkt de samenwerking

Binnenland - De Kustwacht Caribisch Gebied versterkt het komend jaar de informatiepositie en de samenwerking met partnerdiensten binnen de rechtshandhaving. Dat staat in het...

Gratis webinar: Meer Europa voor meer onafhankelijkheid

Deelname in Europa, de Europese Unie, kan de onafhankelijkheid van landen juist borgen. Aantasting van onze waarden, wereldwijde concurrentie uit China maar ook door...

Intercity Randstad-Aken: niet dralen, maar doen!

Heerlen - Een grote groep bestuurders uit Zuid-Nederland, het Duitse NoordRijn-Westfalen (NRW) en de gemeente Aken sprak donderdag 26 november met een aantal Tweede...