5.1 C
De Bilt
vrijdag, 27 januari 2023

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Beoogde Time-out & Verblijfsvoorziening op perceel Rochadeweg-Veldbeemd

De best passende plaats voor een Time-out & Verblijfsvoorziening voor inwoners met complexe meervoudige problematiek is op het perceel bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. Het college van Helmond wees deze locatie op 10 oktober aan als beoogde locatie hiervoor. De gemeenteraad besloot in 2021 dat er een Time-out & Verblijfsvoorziening nodig is en stelde vast aan welke eisen de locatie ervan moet voldoen. Het voorstel van het college wordt half december in de gemeenteraadscommissie besproken. De raad neemt naar verwachting begin 2023 een besluit over de locatie.

De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met bewoners en ondernemers rondom deze locatie om hun vragen te beantwoorden en aandachtspunten en eventuele zorgen te bespreken. Op 8 november volgt een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

Opvang en begeleiding

In deze voorziening kunnen maximaal 30 personen verblijven, afhankelijk van de behoefte voor kort en langdurend verblijf. Zij krijgen 24/7 begeleiding en overdag worden er activiteiten voor hen georganiseerd. Ook worden er afspraken gemaakt met de uitvoerder van de voorziening over het vervoer van en naar de Time-out & Verblijfsvoorziening en over beveiliging op de locatie.

Voorziening hard nodig

Het is hard nodig dat voor deze mensen een nieuwe voorziening komt. Momenteel valt deze groep mensen tussen wal en schip. Het gaat om mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden. Dit kan gepaard gaan met verstorend of overlastgevend gedrag. Deze inwoners vinden onvoldoende aansluiting bij het huidige zorgaanbod en/of vallen (telkens) uit.

Wethouder Harrie van Dijk: “Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben voor al onze inwoners. Daarom werken we samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten aan de komst van deze voorziening. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen zijn. Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Met deze voorziening helpen we mensen en verkleinen we de overlast op straat. Het wordt een innovatieve Time-out & Verblijfsvoorziening, echt fundamenteel anders dan wat er al is. We brengen hier expertises samen vanuit verschillende invalshoeken om gezamenlijk hieraan te werken.”

Meest passende locatie

De gemeenteraad besloot in juli 2021 al dat een Time-out & Verblijfsvoorziening nodig is en stelde eind 2021 een programma van eisen voor de locatie van de voorziening vast. De locatie Rochadeweg-Veldbeemd voldoet aan het programma van eisen. Om tot deze locatie te komen heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden.

Zorgvuldig communicatietraject

De gemeente bracht eerst de directe belanghebbenden (bewoners en ondernemers) op de hoogte. Met hen gaat de gemeente de komende tijd in gesprek om vragen te beantwoorden en aandachtspunten op te halen voor de verdere uitwerking. Wethouder Van Dijk: “We begrijpen dat deze voorziening impact heeft op de stad, omwonenden en ondernemers. Daarom gaan we met hen in gesprek. Aandachtspunten en eventuele zorgen nemen we mee in het verdere proces.”

Informatiebijeenkomst 8 november

Op dinsdagavond 8 november volgt een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden. De locatie van de bijeenkomst en hoe men zich kan aanmelden wordt later bekend gemaakt. Informatie hierover volgt op www.helmond.nl/time-outvoorziening en in weekkrant De Loop op de gemeentepagina.

Het duurt nog even voordat de Time-out & Verblijfsvoorziening de deuren opent

Het voorstel Rochadeweg-Veldbeemd van het college wordt half december in de gemeenteraadscommissie besproken. De raad neemt naar verwachting begin 2023 een besluit over de locatie. Als de locatie is vastgesteld moeten verschillende stappen worden doorlopen, waaronder een planologische procedure om van het bestemmingsplan af te wijken. Ook krijgt komende periode de invulling van de voorziening verder vorm. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de toekomstige gebruikers als met bewoners en ondernemers in de buurt.

Wat hieraan vooraf ging

De Helmondse gemeenteraad gaf op 8 juli 2021 de opdracht om een voorstel voor een 24-uurs Time-out & Verblijfsvoorziening uit te werken. Dat voorstel werkte de gemeente samen met zorg- en veiligheidspartners uit. Deze partners zijn onder meer GGZ oost-Brabant, Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Rooyse Wissel, Woningstichting Compaen, Woningcorporatie Goed Wonen Gemert, woningcorporatie Volksbelang, woningcorporatie Woonpartners, woningcorporatie woCom, en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Ze ondertekenden een intentieverklaring omdat zij een dergelijke voorziening noodzakelijk vinden. In de oriëntatiefase van de ontwikkeling zetten zij hun expertise in en maakten gezamenlijk een conceptontwerp voor de voorziening (hoe de voorziening er in grote lijnen uit gaat zien: welke uitgangspunten er voor de opvang en begeleiding zijn) en een programma van eisen voor de locatie (welke voorwaarden er zijn voor een mogelijke locatie, bijvoorbeeld qua oppervlakte en omgeving). De gemeenteraad stemde in december 2021 in met dit voorstel.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio