Corona-steunmaatregel voor commerciële huurders en erfpachters

Eindhoven – De gemeente Eindhoven komt met een nieuwe corona-steunmaatregel voor commerciële huurders en erfpachters van gemeentelijke gebouwen en gronden (SCHERF). Deze regeling is gericht op kleine partijen en aan te vragen voor de periode maart 2020 t/m juni 2021.

Corona-steunmaatregel

Om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te ondersteunen heeft de gemeente Eindhoven al verschillende corona-steunmaatregelen in het leven geroepen. Voortaan kunnen ook commerciële huurders en erfpachters van gemeentelijke gebouwen en gronden een beroep doen op een steunmaatregel. SCHERF is met terugwerkende kracht aan te vragen van 1 augustus tot en met 31 oktober 2021. De maatregel geldt voor de periode maart 2020 tot en met juni 2021 en is een financieel steuntje in de rug voor de periodes waarin het gebouw of de grond, door de geldende coronamaatregelen, niet of slechts deels gebruikt mocht worden.

Commerciële huurders en Erfpachters

Commerciële partijen die een huurovereenkomst en/of erfpachtovereenkomst hebben met de gemeente Eindhoven als verhuurder/erfverpachter kunnen een aanvraag indienen. Met ‘commercieel’ wordt bedoeld: winst beogend, niet-maatschappelijk of een exploitatie voerend zonder van subsidies afhankelijk te zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat de huurder/erfpachter minimaal één periode op last van de overheid heeft moeten sluiten vanwege de coronacrisis en de omzet door deze sluiting met minimaal 30% is gedaald.

De maatregel is geen regeling voor vermogenssteun, maar een tegemoetkoming wegens gedwongen sluiting. Het niet mogen gebruiken van een gebouw of grondstuk is een onvoorziene omstandigheid; daar hoort een vorm van compensatie tegenover te staan. Daarbij kijkt de gemeente eerst wat het Rijk heeft gedaan om de huisvestingslasten tijdens de gedwongen sluiting te compenseren. Waar nodig, vult SCHERF daar op aan. Samen met de rijksregelingen kan de totale steun (in de vorm van korting op huur of erfpachtcanon) maximaal 50% bedragen.

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op eindhoven.nl/ondernemersloket. Het Ondernemersloket van de gemeente Eindhoven is ook telefonisch bereikbaar via (040) 238 42 22 (ma t/m vr tussen 08.30 – 17.00 uur) en via het mailadres ondernemersloket@eindhoven.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Meer biodiversiteit: Eindhoven in actie

Eindhoven - In Eindhoven is het project Natuur in de Wijk gestart. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor...

Sjors Sportief en Sjors Creatief gaan weer van start!

Sint-Oedenrode - Vandaag werd op basisschool de Kienehoef in Sint-Oedenrode het eerste boekje van Sjors Sportief – Sjors Creatief 2021-2022 uitgereikt. Het werd extra...

Perspectief op nieuwe bedrijveninvesteringszone Sint-Oedenrode Centrum

Sint-Oedenrode - Als voldoende ondernemers en vastgoedeigenaren vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Sint-Oedenrode Centrum stemmen, kan dat vanaf 2022 een feit zijn. Een BIZ...

Waalre in gesprek over positief opvoeden

Waalre - Waalre in gesprek biedt een cursus aan over positief opvoeden. Elke ouder wil tenslotte het beste voor zijn kind. Maar hoe je...

Leesgroep van de bibliotheek en Volksuniversiteit Waalre van start

Waalre - Veel mensen hebben moeite met lezen. Er is geen reden om je daarvoor te schamen, of om het te verbergen. Voor iedereen...

Eindhoven aan de slag met de Brede Welvaart Agenda

In meer dan vierhonderd blikjes zijn de afgelopen maanden zorgen, wensen en dromen van evenzoveel Eindhovenaren over het leven in de stad verzameld. De...

Unmute us-protestmars in Eindhoven goed en zonder incidenten verlopen

Eindhoven - De Unmute us-manifestatie, zaterdag 11 september in Eindhoven, is goed en zonder incidenten verlopen. De protestmars startte ongeveer om 14.00 uur vanaf...

Meierijstad Aardgasvrij gaat de wijken in

De komende weken staan er in Meierijstad diverse activiteiten op de rol rond Meierijstad Aardgasvrij. Bewoners van de Bunders, Oranjewijk en Dorsveld krijgen een...