20.7 C
De Bilt

Corona-steunmaatregel voor commerciële huurders en erfpachters

Eindhoven – De gemeente Eindhoven komt met een nieuwe corona-steunmaatregel voor commerciële huurders en erfpachters van gemeentelijke gebouwen en gronden (SCHERF). Deze regeling is gericht op kleine partijen en aan te vragen voor de periode maart 2020 t/m juni 2021.

Corona-steunmaatregel

Om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te ondersteunen heeft de gemeente Eindhoven al verschillende corona-steunmaatregelen in het leven geroepen. Voortaan kunnen ook commerciële huurders en erfpachters van gemeentelijke gebouwen en gronden een beroep doen op een steunmaatregel. SCHERF is met terugwerkende kracht aan te vragen van 1 augustus tot en met 31 oktober 2021. De maatregel geldt voor de periode maart 2020 tot en met juni 2021 en is een financieel steuntje in de rug voor de periodes waarin het gebouw of de grond, door de geldende coronamaatregelen, niet of slechts deels gebruikt mocht worden.

Commerciële huurders en Erfpachters

Commerciële partijen die een huurovereenkomst en/of erfpachtovereenkomst hebben met de gemeente Eindhoven als verhuurder/erfverpachter kunnen een aanvraag indienen. Met ‘commercieel’ wordt bedoeld: winst beogend, niet-maatschappelijk of een exploitatie voerend zonder van subsidies afhankelijk te zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat de huurder/erfpachter minimaal één periode op last van de overheid heeft moeten sluiten vanwege de coronacrisis en de omzet door deze sluiting met minimaal 30% is gedaald.

De maatregel is geen regeling voor vermogenssteun, maar een tegemoetkoming wegens gedwongen sluiting. Het niet mogen gebruiken van een gebouw of grondstuk is een onvoorziene omstandigheid; daar hoort een vorm van compensatie tegenover te staan. Daarbij kijkt de gemeente eerst wat het Rijk heeft gedaan om de huisvestingslasten tijdens de gedwongen sluiting te compenseren. Waar nodig, vult SCHERF daar op aan. Samen met de rijksregelingen kan de totale steun (in de vorm van korting op huur of erfpachtcanon) maximaal 50% bedragen.

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier staat op eindhoven.nl/ondernemersloket. Het Ondernemersloket van de gemeente Eindhoven is ook telefonisch bereikbaar via (040) 238 42 22 (ma t/m vr tussen 08.30 – 17.00 uur) en via het mailadres ondernemersloket@eindhoven.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio