10 C
De Bilt

Planten en insecten voelen zich hier prima thuis

Gemert-Bakel – Door bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen en tuinen rekening te houden met wilde planten en dieren kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het behoud van de biodiversiteit. Om die reden zijn en worden veel wadi’s, oevers en graslanden ingericht en onderhouden als kruidenrijk grasland. Deze terreinen vormen een groeiplaats voor verschillende soorten grassen en kruiden en een leefgebied voor wilde bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Nu de kruiden in volle bloei staan zijn ze bovendien prachtig om te zien! Sinds kort monitoren vrijwilligers van IVN Gemert- Bakel ook wat er groeit op deze terreinen zodat we het beheer daar nog beter op af kunnen stemmen.

Planning maaibeurten

Goed om te weten: de eerste maai- of begrazingsbeurt voor de pas aangelegde en meer voedselrijke terreinen in Gemert-Bakel staat eind juni gepland. De tweede keer is ergens tussen 15 september en 15 oktober. Telkens blijven bewust delen van de begroeiing staan als voedsel-, leef- en overwinteringsplaats voor planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Nieuw monitoringsproject

Sinds dit jaar monitoren vrijwilligers van de plantenwerkgroep van IVN Gemert-Bakel de ecologisch beheerde terreinen. Zij onderzoeken samen met de gemeente de vegetatie. Die gegevens bepalen de soorten- en nectarrijkdom van het terrein. De eerste resultaten laten zien dat veel van de terreinen waar we als gemeente al jaren ecologisch maaien ook veel nectar voor wilde bijen, vlinders en andere insecten bieden en soortenrijk zijn. Daar waar nodig kunnen we het beheer verder afstemmen op de situatie.

Aanstekelijk, jullie enthousiasme

Leuk is ook de belangstelling rondom het nieuwe monitoringsproject. Inwoners spreken IVN- vrijwilligers regelmatig aan. Die vertellen dan enthousiast over de planten die hier bloeien en de insecten en vogels die in deze terreinen leven en het nut en de noodzaak van de aanwezigheid van dit soort terreinen. We hopen dan ook dat we dit monitoringsproject de komende jaren samen kunnen voortzetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio