14.5 C
De Bilt

Het Martin Buber kan nog niet van start: Kerkrade gaat in beroep tegen eerste afwijzing

De aanvraag van de gemeente Kerkrade voor de nieuwe openbare school voor mavo, havo en vwo, onder de naam Het Martin Buber bij het Ministerie van Onderwijs is vooralsnog afgewezen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs, zou bij een positief advies van het ministerie in augustus 2023 van start kunnen gaan. De gemeente Kerkrade is het oneens met het besluit en gaat in bezwaar.

Het Martin Buber

De Inspectie van het Onderwijs – die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en het Ministerie van Onderwijs adviseert – is van oordeel dat de onderwijsplannen van Het Martin Buber op vijf van de zes toetsingscriteria goed scoren. Alleen het onderdeel burgerschapsonderwijs – dat gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving – scoort naar het oordeel van de Inspectie een onvoldoende. Dit heeft tot gevolg dat Het Martin Buber vooralsnog geen groen licht krijgt om volgend jaar van start te gaan.  

Dat is de conclusie van het eindrapport dat is opgeleverd door de Inspectie aan het Ministerie van Onderwijs. Op basis van dit rapport heeft het ministerie vervolgens een afwijzend besluit genomen voor het stichten van Het Martin Buber. Alleen als alle zes beoordeelde criteria een voldoende scoren, volgt daaruit een positief advies.  

Steun vanuit de samenleving

De gemeente Kerkrade maakt zich sinds 2020 hard voor de terugkeer van volwaardig voortgezet onderwijs in de stad. Ook vanuit de samenleving is er veel steun. Om een aanvraag te kunnen doen, moesten uiterlijk 15 oktober 2021 694 ouderverklaringen binnen zijn. Dit bleek het geval met in totaal 732 ouderverklaringen voor mavo, havo en vwo. 

Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) kan zich niet vinden in het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs dat stelt dat burgerschapsonderwijs onvoldoende aan bod komt binnen Het Martin Buber. ‘Dat bevreemdt ons. Zeker omdat op Het Martin Buber burgerschapsonderwijs volledig centraal staat. Het wordt gezien als één van de fundamenten van dit vernieuwende onderwijs. Juist bij Het Martin Buber leer je jezelf, de ander en ieders rol in de maatschappij echt kennen.’

Teleurgesteld

Ook burgemeester Petra Dassen die al langere tijd pleit voor de terugkeer van het middelbaar onderwijs naar Kerkrade in het algemeen en de komst van Het Martin Buber in het bijzonder is zeer teleurgesteld over het oordeel van het Ministerie van Onderwijs. ‘We laten het hier echter niet bij zitten,’ stelt de burgemeester.

‘Wij geloven in Het Martin Buber en gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze school een belangrijke plek gaat innemen in onze stad. Een plek waar kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige jonge mensen. Mensen die met hoofd, hart en handen willen bijdragen aan de samenleving.’ De gemeente gaat direct in bezwaar tegen het besluit en rekent erop dat in de bezwaarprocedure de school alsnog wordt toegekend. De geplande ‘Beleef wat je leert route’ voor leerlingen van de basisschool gaat gewoon door.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio