10.2 C
De Bilt

Advies over Verstedelijkingsstrategie

Ede De Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley, die inzet op het versterken van het landschap en de bouw van 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley, draagt volgens de Economic Board Regio Foodvalley bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van de regio.

Daarvoor is het wel nodig te investeren in de bereikbaarheid van de regio, het versterken van de arbeidsmarkt en te zoeken naar een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en recreëren. Om deze ambities waar te maken, adviseert de Board een Regionaal Aanjaagteam op te richten.

Verstedelijkingsstrategie

Dat zegt Jan Jacob van Dijk, vicevoorzitter Economic Board Regio Foodvalley, in een gisteren gepubliceerd en overhandigd advies aan het regiobestuur. De “Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley” is een samenwerking tussen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley. De Economic Board is verantwoordelijk voor de uitvoering van de “Strategische Agenda Regio Foodvalley” en adviseert gemeenten bij grote opgaves zoals de verstedelijkingsstrategie. Hierin komen verschillende opgaven samen: de krapte op de woningmarkt, het belang van de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van woningen en werklocaties en de druk op ruimte en landschap.

Innovatieve binnenstedelijke oplossingen en nieuwe geconcentreerde locaties

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley zet onder andere in op het innovatief creëren van ruimte voor wonen binnen een stedelijke omgeving. Dat kan door sommige bedrijvenlocaties te herstructureren en geschikt te maken voor woningbouw. Daarnaast moet ook worden omgezien naar nieuwe, geconcentreerde en goed bereikbare locaties zoals bij Veenendaal-De Klomp. Voor bedrijven wordt slimme regionale clustering aangeraden. Dit zou de wens van de regio om een railterminal in Barneveld te realiseren dichterbij kunnen brengen.

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde. De bouw van extra woningen, gecombineerd met extra werkgelegenheid in deze regio, zorgt voor een forse toename van het aantal mobiliteitsbewegingen en daarmee de behoefte aan robuuste, toekomstbestendige verbindingen. De Board wijst op het belang van duurzame binnen-regionale verbindingen (zoals een lightrailverbinding tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal) en stevige investeringen in hoogwaardig duurzaam OV (Utrecht-Arnhem en langs de Corridor A1).

Een inclusieve arbeidsmarkt (gericht op praktisch, middelbaar en hoogopgeleiden) betekent ook, dat nieuwe woningen alle segmenten van de woningmarkt omvatten met een nadruk op woningen in het lage- en middensegment. Op dit moment is er een gebrek aan woningen in dit segment waardoor werknemers met een praktisch geschoolde of middelbare opleiding moeilijk woonruimte in Regio Foodvalley kunnen vinden.

Randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak

De Economic Board wijst in zijn advies op het belang van een brede blik in dit traject en een goede balans tussen ruimte voor wonen, leefomgeving, werken en recreëren. Een balans die bijdraagt aan een gezonde en duurzame leefomgeving en die het welzijn en de gezondheid van haar inwoners en bedrijven bevordert.
Ook roept de Board overheden op om een aanjaagteam in het leven te roepen om de hierboven beschreven aanpak mogelijk te maken. De Economic Board daagt de regio uit samen met partners als provincies en Rijk dit aanjaagteam in het leven te roepen, zodat al in 2022 de eerste initiatieven kunnen worden uitgewerkt.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio