Stedenbouwkundige visie Westerwal uitgebreid

Oudewater – Naast de eerder vastgestelde visie voor de locatie Westerwal is op verzoek van Machinefabriek De Hollandsche IJssel een aanvullende visie opgesteld voor het terrein van de machinefabriek. De visie maakt duidelijk welke extra kansen er zijn voor de locatie Westerwal in het geval de machinefabriek zou besluiten haar activiteiten in de toekomst elders voort te zetten.

Ruimte voor extra woningen

Er zou dan ruimte zijn voor extra woningen, diverse voorzieningen voor waterrecreatie, een wadi met speelplaats en een halfverdiepte parkeergarage voor bewoners. Het college heeft de aanvullende visie deze week aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Machinefabriek

De visie voor het terrein van de machinefabriek vormt het sluitstuk van de stedenbouwkundige visie voor de locatie Westerwal waar de gemeenteraad in mei 2020 mee heeft ingestemd. Daarin was onder andere ruimte voor 67 woningen, waarbij het mogelijk bleef voor de machinefabriek om haar activiteiten te blijven uitoefenen.

Stedenbouwkundige visie

Na vaststelling van die visie hebben afgelopen jaar machinefabriek De Hollandsche IJssel, projectontwikkelaar Westerwal Wonen, provincie Utrecht en gemeente Oudewater verkend wat de mogelijkheden zijn als de machinefabriek haar werkzaamheden zou verplaatsen. Naar aanleiding daarvan is, binnen de kaders die de gemeente heeft meegegeven, ook een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het scenario wanneer de machinefabriek in de toekomst mogelijk vertrekt.

Wonen, recreëren, spelen en parkeren

Op het fabrieksterrein is ruimte voor 30 tot 35 extra woningen in diverse prijsklassen. Naast de passantenhaven die al was opgenomen in de visie uit 2020, voorziet de doorontwikkelde visie ook in een botenhelling, een botenhuis waar ook buurtactiviteiten georganiseerd kunnen worden en een tweede aanlegsteiger voor bewoners en recreanten. Dit vergroot de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en verbetert de veiligheid op de Hollandsche IJssel. Verder is er plek voor een wadi met speelplaats en een halfverdiepte parkeervoorziening voor bewoners en is het college voornemens een voetgangersbrug over de Hollandsche IJssel te realiseren.

Asbestsanering

De visie houdt rekening met het cultuurhistorische en industriële karakter van de locatie. Het karakteristieke ensemble van de huidige machinefabriekshallen komt terug, met hergebruik van materialen. Wel moeten de hallen eerst worden gesaneerd vanwege aanwezig asbest en bodemverontreiniging. Ook zijn er sterke vermoedens van een oud explosief onder de grote hal die voor het huidige gebruik geen gevaar vormt, maar bij een herontwikkeling moet worden verwijderd. Om dit nader te onderzoeken en te ruimen, moet de hal eerst gesloopt worden.

Locatie Westerwal

Waarnemend wethouder Bob Duindam: “Als college zijn we erg blij dat er nu een complete en ambitieuze visie ligt voor de locatie Westerwal. Er liggen hier echt kansen. Niet alleen is er een enorme behoefte aan nieuwe woningen, ook de levendigheid in de stad is hier erg bij gebaat. De eerste reacties van betrokkenen zijn positief. Vragen die nog leven bij bewoners over de ontsluiting en de parkeerplaatsen zullen wij samen met hen verder uitwerken.”

Duurzaamheid en doorstroming

In het plangebied Westerwal komen nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige eisen. Zo worden de woningen goed geïsoleerd, zijn ze gasloos, All-Electric en speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol in de inrichting van de openbare ruimte. In het plangebied Westerwal is er plek voor iedereen, zo komen er woningen voor boven- en onderkant van de woningmarkt en het merendeel ertussenin.

Inspraak en planning

De doorontwikkelde visie is gepresenteerd aan de klankbordgroep van bewoners aan de Westerwal en de Zwier Regelinkstraat, stichting Hugo Kotestein en de welstandscommissie (Mooisticht). Wanneer de gemeenteraad instemt met deze visie en het beeldkwaliteitsplan, wordt het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd, samen met het bestemmingsplan dat momenteel wordt voorbereid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Tour d’Amour in Eetkamer Bredius

Tijdens de Woerdense Regenboogweek 2021 is er op woensdag 13 oktober in Eetkamer Bredius (Park Oudeland) een bijzondere voorstelling, de Tour d’Amour. Aanvang 14.00...

Bestemmingsplan Zaagmolenlaan 12 vastgesteld

Woerden - De Woerdense gemeenteraad heeft op 23 september het bestemmingsplan vastgesteld voor Zaagmolenlaan 12 in Nieuw-Middelland. Na De Houttuin (voormalig FNV-pand) is dit...

Bezoek Zaagmolenlaan Woerden mag niet parkeren door deelauto

Woerden - Eén deelauto moet 5 gewone auto’s vervangen, staat in het bestemmingsplan voor de Zaagmolenlaan in Woerden. Voor de 72 toekomstige appartementen op...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Het Iedereen doet mee Festival programma is bekend!

Woerden - Van 18 t/m 25 september 2021 vindt in de gemeente Woerden het Iedereen doet mee Festival plaats. Een week vol verrassende optredens,...

Vooraankondiging afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk. Vanwege groot...

Expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ in tiny house geopend bij Tuincentrum de Bosrand in Woerden

Op dinsdag 7 september is de expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart’ door wethouder Ad de Regt (gemeente Woerden) en Meindert Stolk van de...

Project ‘Waardevol Lopik’ van start

Lopik - Door de gemeenteraad van de gemeente Lopik wordt onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ het gesprek gevoerd over de bestuurlijke toekomst. De gemeente...